In 2022 hebben we samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden een plan (centrumvisie) gemaakt voor het centrum van Heel. Een belangrijk onderdeel van dit plan is het verbeteren van het winkelgebied, het gebied tussen de voormalige basisschool, het Wilhelminaplein en slagerij Tomassen.

Op donderdag 29 februari vond de derde bijeenkomst plaats in Cultureel Centrum Don Bosco, waar ongeveer 75 mensen aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst is het concept van het voorkeursscenario van het nieuwe winkelgebied gepresenteerd. Ook is er gesproken over hoe de ruimte verder wordt ingedeeld (winkels, parkeergelegenheid, ontmoetingsplekken), de fases waarin het plan wordt uitgevoerd en wat de gevolgen zijn voor het verkeer in de Dorpsstraat en op het Wilhelminaplein.

Het concept en de presentatie zijn te vinden op de pagina Heel - Ontwikkeling dorpscentrum. Ook als u niet bij de bijeenkomst aanwezig was, kunt  u daar de ideeën en plannen bekijken. Het gemeentebestuur van Maasgouw hecht veel waarde aan de mening van de inwoners en gebruikers van het winkelgebied in Heel. Daarom is een online enquête opgesteld. In deze enquête wordt het concept voorkeursscenario uitgelegd met tekst en tekeningen. Ook worden verschillende vragen gesteld over de ontwerpkeuzes en er is ruimte voor opmerkingen.
U kunt de enquête online invullen tot en met zondag 17 maart.

Vervolg

Vanaf 18 maart wordt alle input verwerkt en beoordeeld. Bekeken wordt ook of er nog aanpassingen nodig zijn in het concept voorkeursscenario. In mei doet het college een voorstel aan de gemeenteraad over het definitieve plan en de benodigde financiële bijdrage van de gemeente.