Er wordt in Heel al lange tijd nagedacht over de toekomst van het dorpscentrum. In 2021 is door de gemeente aan bureau Cosi gevraagd om samen met ondernemers, inwoners en maatschappelijke partijen een centrumvisie voor Heel op te stellen. Hiervoor zijn in 2022 verschillende sessies georganiseerd met ondernemers, inwoners en organisaties die actief zijn in Heel.

De resultaten van dit proces zijn te vinden in het document 'Centrumvisie Heel 2023-2030'. Deze visie downloadt u hieronder.

Centrumvisie

In de centrumvisie Heel hebben ondernemers, inwoners en maatschappelijke partijen twaalf projecten beschreven die zij graag gerealiseerd willen zien om het dorpscentrum verder te ontwikkelen. Bij de uitvoering van deze visie willen ondernemers, inwoners en maatschappelijke partijen gaan samenwerken met de gemeente. Daarbij voorzien zij een belangrijke rol voor de gemeente. De visie is in januari 2023 aangeboden aan gemeente Maasgouw.

Vervolgaanpak

In het voorjaar van 2023 onderzocht de gemeente de mogelijke vervolgaanpak en de rol die ze daarbij kan oppakken. Hiervoor bezocht een delegatie van collegeleden en ambtenaren het dorpscentrum. Ook werd er intensief gesproken met ondernemers en andere partijen (zoals de huisarts) die nieuwe plannen willen ontwikkelen in het dorpscentrum. 

Projectplan en beleidsnota vastgesteld

Op basis van al dit voorwerk werd een projectplan en een beleidsnota voor de ontwikkeling van het dorpscentrum Heel opgesteld. In juni stelde het College deze stukken vast. Een speciaal hiervoor opgesteld projectteam gaat hiermee nu verder aan de slag. Allereerst wordt een plan opgesteld voor het 'winkelhart' Heel (het gebied Wilhelminaplein - Dorpsstraat - Heerbaan). Dit gebeurt samen met de partijen die plannen willen ontwikkelen in dit gebied. Het streven is om dit plan in het eerste kwartaal van 2024 gereed te hebben, zodat daarvoor subsidie kan worden aangevraagd.  

Contact

Heeft u vragen en opmerkingen over het project Ontwikkeling dorpscentrum Heel? Neem dan contact op met de projectleider Chantal van der Goor. Dit kan per e-mail via c.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl of via ons algemene telefoonnummer: 0475 - 85 25 00.

Rondom enkele onderwerpen (initiatieven cultureel hart, historie en profilering Heel) is afgesproken dat die vanuit de gemeenschap in Heel opgepakt worden. Wilt u daar meer over weten? Dat kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Hedzer Kooistra per e-mail via h.kooistra@gemeentemaasgouw.nl of via ons algemene telefoonnummer: 0475 - 85 25 00.

Nieuwsberichten ontwikkeling dorpscentrum Heel