Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dat pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Goed om te weten

Leg de trouwdatum en trouwlocatie zo snel mogelijk bij ons vast. Dit doet u door eerst telefonisch contact met ons op te nemen. Vul daarna pas dit formulier in. 

De gewenste trouwdatum kunt u niet langer dan 1 jaar vooruit doorgeven. Maar doe dit wel bij voorkeur minimaal 3 maanden voor de geplande trouwdatum om een teleurstelling te voorkomen. In de populaire trouwmaanden mei t/m september of bij bijzondere data moet u hiervoor een nog langere periode aanhouden.

Hoe werkt het?

Om te kunnen trouwen, moeten beide partners huwelijksbevoegd zijn. Houd rekening met de volgende regels:

 • uw huwelijk mag nooit onder dwang tot stand komen;
 • u mag geen huwelijk aangaan als u al getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. In een aantal voornamelijk islamitische landen is een dubbel huwelijk wel mogelijk. In Nederland is dit niet toegestaan. Een bestaand huwelijk moet eerst ontbonden zijn voordat opnieuw kan worden getrouwd. Hetzelfde geldt voor een geregistreerd partnerschap;
 • als u onder curatele staat, heeft u toestemming van uw curator nodig;
 • er mag niet een te nauwe verwantschap tussen echtgenoten bestaan. U kunt daarom niet trouwen met uw eigen kind, (half)broer, (half)zus of met uw eigen ouder. Dat geldt ook als de familieband is ontstaan door adoptie. De minister van Justitie kan ontheffing voor een huwelijk verlenen aan partners die door adoptie broer(s) en/of zuster(s) zijn geworden.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u de minister van Justitie om speciale toestemming vragen.

Wat moet ik doen?

Als u het voorgenomen huwelijk wilt melden, denk dan aan het volgende:

 • u doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen;
 • doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen, maar niet langer dan een jaar van tevoren. De melding is maximaal één jaar geldig;
 • geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben;
 • als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Online

Het is vanwege technische redenen helaas niet mogelijk om via een online formulier uw melding door te geven. Wij werken aan een oplossing, maar dit kan nog even duren.

U kunt uw melding via een printformulier doorgeven. Dat formulier kunt u hieronder downloaden (als Word- of pdf-bestand) volledig invullen, ondertekenen en vervolgens ingescand mailen naar burgerzaken@gemeentemaasgouw.nl. Denk daarbij aan de gevraagde bijlagen!

U kunt het formulier ook per post toesturen.

Aan de balie

Indien u de melding niet digitaal wilt doorgeven, kunt u dit ook persoonlijk komen doen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Wat moet ik meenemen?

Als u het voornemen heeft om te gaan trouwen, moet u in ieder geval de volgende documenten kunnen overleggen:

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • een kopie van het legitimatiebewijs van de getuigen.

Waar mag ik trouwen en wat kost het?

Informatie over de trouwlocatie en de kosten voor een huwelijk is op deze pagina te vinden. 

Gratis huwelijk

U kunt ook gratis trouwen in gemeente Maasgouw. Dat kan op maandagochtend om 09.00 uur en om 09.15 uur. Het gratis huwelijk is een (korte) plechtigheid zonder ceremonie of toespraken. Alleen het bruidspaar is hierbij aanwezig en twee getuigen. 

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U kunt géén datum reserveren. Wij plannen de dag in. Er is veel vraag naar deze mogelijkheid, dus vraag dit tijdig aan.
 • Voorwaarde voor een gratis huwelijk is dat tenminste één van jullie beiden in Maasgouw woont.

Goed om te weten

Het burgerlijk huwelijk

Naast de wettelijke regels kan de plechtigheid op een eigen, persoonlijke manier ingevuld worden. Hiervoor neemt de babs contact met u op om de ceremonie door te spreken. Met elkaar wordt bekeken hoe we deze bijzondere dag zo mooi mogelijk kunnen vormgeven.

Jullie verhaal, in alle rust verteld, met diepgang én luchtigheid. Met respect voor het belang van het moment, zonder dat het stijf wordt. Kortom: een bijzondere persoonlijke trouwplechtigheid die voldoet aan al jullie wensen en ideeën, samen bekijken we hoe we van jullie huwelijksplechtigheid iets moois maken

Trouwambtenaar voor 1 dag

U kunt ook kiezen voor een Babs uit een andere gemeente, de Babs dient wel beëdigd te zijn. Wij benoemen hem/haar dan voor een dag. 

Een aanvraagformulier hiervoor stuurt u in nadat u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie heeft vastgelegd. Dit doet u minimaal 4 maanden voor uw trouwdag. Bij het aanvraagformulier levert u de volgende originele documenten in:

 • kopieën geldige identiteitsbewijzen bruidspaar;
 • kopie geldig identiteitsbewijs van de trouwambtenaar voor 1 dag;
 • benoeming en beëdiging van de trouwambtenaar.

Trouwlocaties

Bij een locatie naar keuze moet u vooraf contact opnemen met de afdeling burgerzaken vanwege het invullen van een toestemmingsformulier door de eigenaar/beheerder van de locatie. De kosten voor het gebruik van de locatie moeten aanvullend aan de beheerder van de locatie worden betaald.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring. U hebt deze verklaring niet nodig als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van één van deze landen(externe link);
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Buitenlandse documenten

Als u niet in Nederland bent geboren, lange tijd in het buitenland heeft gewoond of niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kunnen er aanvullende eisen aan de documenten worden gesteld en/of meer documenten worden gevraagd, indien deze documenten nooit eerder zijn overlegd. Neem dan eerst contact op met de afdeling Burgerlijke Stand via het mailadres info@gemeentemaasgouw.nl.

Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont

Ook al woont u niet in Nederland, u kunt hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. Als 1 van beiden in Nederland woont dan maakt u melding van uw huwelijk. Wonen jullie beiden in het buitenland dat doet u melding voorgenomen huwelijk bij de gemeente Den Haag.

Bent u tevreden over deze pagina?