Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dat pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Goed om te weten

Leg de trouwdatum en trouwlocatie zo snel mogelijk bij ons vast. Dit doet u door eerst telefonisch contact met ons op te nemen. 

De gewenste trouwdatum kunt u niet langer dan 1 jaar vooruit doorgeven. Maar doe dit wel bij voorkeur minimaal 3 maanden voor de geplande trouwdatum om een teleurstelling te voorkomen. In de populaire trouwmaanden mei t/m september of bij bijzondere data moet u hiervoor een nog langere periode aanhouden. De kosten voor het huwelijk vindt u op deze pagina.

Wat moet ik doen?

Als u het voorgenomen huwelijk wilt melden, denk dan aan het volgende:

 • u doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen;
 • doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen, maar niet langer dan een jaar van tevoren. De melding is maximaal één jaar geldig;
 • geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben;
 • als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Neem telefonisch contact op

Heeft u binnenkort al trouwplannen? Neem dan telefonisch contact op via 0475 - 85 25 00. Onze collega's beantwoorden graag uw vragen en leggen uit welke stappen er gezet moeten worden. 

Heeft u trouwplannen in de toekomst? Dan kunt u het digitale meldformulier afwachten. Wij verwachten dat deze in april online komt. Om technische redenen is het momenteel helaas niet mogelijk om de melding online te maken. 

Trouwlocaties

U kunt overal in gemeente Maasgouw trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Dus ook in uw eigen tuin of op dat ene plekje waar u bijzondere herinneringen aan heeft. Daarnaast zijn er in Maasgouw ook een aantal bijzondere trouwlocaties. U kunt natuurlijk ook trouwen in de trouwzaal in ons gemeentehuis.

Waar moet een trouwlocatie aan voldoen?

 • De locatie moet voor iedereen toegankelijk zijn.
 • De locatie moet veilig zijn.
 • Uw ceremonie mag de openbare orde niet verstoren. Dat wil zeggen dat anderen geen overlast van uw huwelijksceremonie mogen hebben.
 • De eigenaar of beheerder van de locatie heeft u toestemming gegeven voor de trouwerij.
 • Bij een locatie naar keuze moet u vooraf contact opnemen met de afdeling burgerzaken vanwege het invullen van een toestemmingsformulier door de eigenaar/beheerder van de locatie. De kosten voor het gebruik van de locatie moeten aanvullend aan de beheerder van de locatie worden betaald.

Belangrijk om rekening mee te houden

Om te kunnen trouwen, moeten beide partners huwelijksbevoegd zijn. Houd rekening met de volgende regels:

 • uw huwelijk mag nooit onder dwang tot stand komen;
 • u mag geen huwelijk aangaan als u al getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. In een aantal voornamelijk islamitische landen is een dubbel huwelijk wel mogelijk. In Nederland is dit niet toegestaan. Een bestaand huwelijk moet eerst ontbonden zijn voordat opnieuw kan worden getrouwd. Hetzelfde geldt voor een geregistreerd partnerschap;
 • als u onder curatele staat, heeft u toestemming van uw curator nodig;
 • er mag niet een te nauwe verwantschap tussen echtgenoten bestaan. U kunt daarom niet trouwen met uw eigen kind, (half)broer, (half)zus of met uw eigen ouder. Dat geldt ook als de familieband is ontstaan door adoptie. De minister van Justitie kan ontheffing voor een huwelijk verlenen aan partners die door adoptie broer(s) en/of zuster(s) zijn geworden.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u de minister van Justitie om speciale toestemming vragen.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • als u trouwt geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht;
 • een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden;
 • het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • In het buitenland wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend. Dat kan problemen opleveren bij werken of wonen in sommige andere landen.

Omzetten partnerschap in huwelijk

Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'. Voor de omzetting is een geldig legitimatiebewijs nodig en het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap.

Enkele aandachtspunten

 • Een ‘melding van voorgenomen huwelijk’ wordt bij een omzetting niet gedaan. Geef bij het vastleggen van de omzetting duidelijk aan dat het een omzetting betreft.
 • Bij het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zijn geen getuigen.
 • Niet alle landen in de wereld erkennen het omzetten van een partnerschap in een huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het erfrecht of de familieverhouding tot uw kinderen.
 • Is een omzetting voor u verstandig? Vraag dit bijvoorbeeld aan de ambassade van het land waar u mee te maken hebt of misschien mee te maken gaat krijgen. Niet elk land accepteert het omzetten van een partnerschap in een huwelijk.
 • Woont u in het buitenland? En heeft minstens 1 van u beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u uw partnerschap bij de gemeente Den Haag omzetten in een huwelijk.

Trouwen in het buitenland

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in het buitenland? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Wat u moet regelen, verschilt per land.

Bekijk de voorwaarden per land(externe link)

Bent u in het buitenland getrouwd? Registreer dan uw huwelijk bij uw eigen gemeente. Op onze website leest u meer over het registreren van buitenlandse documenten

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring. U hebt deze verklaring niet nodig als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van één van deze landen(externe link);
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Buitenlandse documenten

Als u niet in Nederland bent geboren, lange tijd in het buitenland heeft gewoond of niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kunnen er aanvullende eisen aan de documenten worden gesteld en/of meer documenten worden gevraagd, indien deze documenten nooit eerder zijn overlegd. Neem dan eerst contact op met de afdeling Burgerlijke Stand via het mailadres info@gemeentemaasgouw.nl.

Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont

Ook al woont u niet in Nederland, u kunt hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. Als 1 van beiden in Nederland woont dan maakt u melding van uw huwelijk. Wonen jullie beiden in het buitenland dat doet u melding voorgenomen huwelijk bij de gemeente Den Haag.

Bent u tevreden over deze pagina?