Als u wilt trouwen in gemeente Maasgouw, kunt u kiezen uit verschillende Ambtenaren van de Burgerlijke Stand, oftewel babsen. Een babs is iemand die als trouwambtenaar is benoemd. Het woord babs staat voor buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Persoonlijk

Naast de wettelijke regels kan de plechtigheid op een eigen, persoonlijke manier ingevuld worden. Hiervoor neemt de babs contact met u op om de ceremonie door te spreken. Met elkaar wordt bekeken hoe we deze bijzondere dag zo mooi mogelijk kunnen vormgeven.

Jullie verhaal, in alle rust verteld, met diepgang én luchtigheid. Met respect voor het belang van het moment, zonder dat het stijf wordt. Kortom: een bijzondere persoonlijke trouwplechtigheid die voldoet aan al jullie wensen en ideeën, samen bekijken we hoe we van jullie huwelijksplechtigheid iets moois maken

Trouwambtenaar kiezen

Hieronder vindt u onze trouwambtenaren. Bij het invullen van het meldformulier kunt u aangeven welke babs uw voorkeur heeft. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar dit is afhankelijk van beschikbaarheid. Kiest u voor een gratis huwelijk? Dan kunt u geen trouwambtenaar kiezen.

Trouwambtenaar voor 1 dag

U kunt ook kiezen voor een Babs uit een andere gemeente, de Babs dient wel beëdigd te zijn. Wij benoemen hem/haar dan voor een dag. 

Een aanvraagformulier hiervoor stuurt u in nadat u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie heeft vastgelegd. Dit doet u minimaal 4 maanden voor uw trouwdag. Bij het aanvraagformulier levert u de volgende originele documenten in:

  • kopieën geldige identiteitsbewijzen bruidspaar;
  • kopie geldig identiteitsbewijs van de trouwambtenaar voor 1 dag;
  • benoeming en beëdiging van de trouwambtenaar.

Als u dit wilt, sturen wij u het aanvraagformulier toe.