Wilt u reclame plaatsen, bijvoorbeeld een uithangbord of een spandoek? Om wildgroei te voorkomen, gelden in Maasgouw regels over wat er in de openbare ruimte wel en niet is toegestaan. 

Welke regels zijn van toepassing en wat moet ik doen?

1. Nadere regels reclame

Controleer of uw reclame voldoet aan de nadere regels reclame Maasgouw 2020. Voldoet uw reclame hieraan? U mag de reclame dan  plaatsen.

2. Omgevingsvergunning nodig?

  • Controleer naast de toets aan de nadere regels reclame Maasgouw 2020 of het om een bouwwerk gaat en of u daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Doe hiervoor de vergunningscheck op het Omgevingsloket. Meer informatie vindt u op de pagina over omgevingsvergunning.
  • Als op of aan het bouwwerk reclame wordt gemaakt wordt deze getoetst aan de Welstandsnota.

3. Aanvullende regels van de provincie?

Als de reclame buiten de bebouwde kom wordt geplaatst of langs een provinciale weg dan kunnen extra (aanvullende) regels van toepassing zijn. De Provincie Limburg is in die gevallen het bevoegd gezag (naast de gemeente). Neem in dat geval contact op met Provincie Limburg om te kijken welke (aanvullende) regels voor u gelden. Weet u niet zeker aan welke regels uw reclame voldoet? Neem dan contact met ons op.

Verordeningen en meer informatie

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst van Servicecentrum MER via 0475 - 25 51 00.