Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Heeft u weinig of geen geld om deel te nemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten? Dan heeft u mogelijk recht op het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden.

Het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden is een jaarlijkse, éénmalige financiële bijdrage. De bijdrage helpt bij het betalen van kosten voor het meedoen aan sociale en maatschappelijke activiteiten in uw omgeving. Bijvoorbeeld bij het betalen van de contributie van een vereniging.

Hoe werkt het?

U heeft recht op dit participatiebudget als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent op de dag van uw aanvraag pensioengerechtigd;
  • Uw (gezins)inkomen is al langer dan een jaar niet hoger dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.
  • U heeft niet te veel vermogen;
  • U heeft in de afgelopen 12 maanden niet eerder de Individuele inkomenstoeslag of het Persoonlijk Participatiebudget Pensioengerechtigden ontvangen.

U kunt elk jaar opnieuw een aanvraag doen. U kunt geen participatiebudget aanvragen over voorgaande jaren.

Bent u gehuwd of samenwonend en voldoet één partner aan de voorwaarden? Dan heeft deze recht op een budget voor een alleenstaande.

Hoogte bedrag

Alleenstaande ouders en gehuwden ontvangen gezamenlijk €450,- per jaar.
Een alleenstaande ontvangt €330,- per jaar.

Hoe vraagt u het aan?

U vraagt het persoonlijk participatiebudget aan door contact op te nemen met Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475 - 25 59 50. Wij sturen u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken toe.

Als de aanvraag niet compleet is krijgt u een brief waarin staat welke stukken u nog moet inleveren. Het zal hierdoor langer duren voordat u een beslissing krijgt. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.