Of het nu om overlast of onderhoud gaat: als er bij u in de buurt een probleem is, wilt u dat dit snel opgelost wordt. Om een probleem te melden, kunt u in de meeste gevallen contact opnemen met de gemeente of met de politie. Op deze pagina leest u hoe en waar u dit doet.

Melding over de openbare ruimte

Ligt er een tegel scheef? Is er een boom omgewaaid? Fijn als u dit aan ons doorgeeft, dan gaan wij ermee aan de slag. U kunt dit doorgeven via de website, de Fixi-app of telefonisch. Lees hier meer.

Handhaving en toezicht

Onze BOA’s (handhaving) gaan op pad voor kleine overtredingen en overlast. Denk bijvoorbeeld aan:

  • foutparkeren;
  • een caravan die te lang op straat geparkeerd staat;
  • loslopende honden.

Toezichthouders gaan op pad bij (illegale) bouw, lokale milieuzaken en eventuele overtredingen van het omgevingsplan.

Handhaving of toezichthouder inschakelen

Ervaart u overlast? Probeer dan eerst zelf in gesprek te gaan of schakel de buurtbemiddeling in. Als dit niet mogelijk is of niet lukt, dan kunt u contact met Team Omgevingsdienst van Servicecentrum MER opnemen. Zij houden zich onder andere bezig met vergunningen, handhaving en bouwtoezicht.

U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer: 0475 - 25 51 00.

Melding maken buiten kantooruren

Wilt u een melding maken buiten kantooruren en kan het echt niet wachten tot de volgende werkdag? Bijvoorbeeld van overlast of een omgewaaide boom. Dan neemt u contact op met de politie via 0900 - 8844

Geen spoed, wel politie?

Wilt u melding doen van overlast of een onveilige situatie? En weet u niet zeker of u hiervoor bij de gemeente of de politie moet zijn? Bel de politie via 0900 - 88 44 bij bijvoorbeeld: een onveilig gevoel, verdachte of dreigende situaties, dumping van drugsafval, cafés die te lang open zijn, gevaarlijke (verkeers-)situaties, overlast of mensen die expres dingen kapotmaken. Bij een noodsituatie belt u natuurlijk 112

Overige meldingen

  • Heeft u last van geur, geluid, trillingen of stof? Constateert u bodem-, lucht- of waterverontreiniging? Of ziet u misstanden in het buitengebied? Dan kunt u dit melden of een klacht indienen. Lees hier meer over een milieuklacht melden.
  • Heeft u overlast van vuurwerk? Dan kunt u dit melden bij de politie. Dit kan 24/7 via 0900 - 8844. Bel altijd 112 bij verdachte en gevaarlijke situaties. 
  • Wilt u iets anders melden? Kijk dan op deze pagina op onze website hoe u dit doet. Als u hier vragen over heeft, neem dan contact op met ons callcenter via 0475 – 85 25 00.