Heeft u last van geur, geluid, trillingen of stof? Constateert u bodem-, lucht- of waterverontreiniging? Of ziet u misstanden in het buitengebied? Dan kunt u dit melden of een klacht indienen. 

Melding bij de provincie of bij de gemeente?

Als u klacht gaat over een bedrijf, houd er dan rekening mee dat sommige (grote) bedrijven onder het bevoegd gezag van de provincie vallen en dat voor andere (kleine) bedrijven de gemeente het bevoegd gezag is. 

Gemeente Maasgouw

De gemeente kan optreden tegen veel bedrijven in de gemeente. Ook bij een melding over (zwerf)afval, openbare orde-feiten, geluidsoverlast van evenementen of recreatie (overlast) kunt u terecht bij de gemeente. Neem hiervoor contact met ons op of maak gebruik van het meldformulier.

Provincie Limburg

De provincie kan optreden tegen overlast van grote bedrijven, zoals De Heus, Labee en Vrolijk, Bruekers metaalrecycling BV en Essent Energie Productie (Clauscentrale). Meldingen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u melden via de milieuklachtentelefoon Limburg. U kunt uw klacht ook direct doorgeven via onderstaand klachtenformulier van provincie Limburg

Ga naar het formulier milieuklacht

Meldingen over het buitengebied

Onder de noemer van Samen Sterk in Limburg is er in Limburg een samenwerking tussen meerdere instanties met als doel misstanden in het buitengebied van Limburg effectief aan te kunnen pakken. Het is een samenwerking tussen gemeentes, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, het Waterschap Limburg, Wildbeheereenheden, Sportvisserij Limburg en de terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten.

Om het buitengebied veilig en leefbaar te houden, kunt u via deze website vinden waar u terecht kunt met uw klacht. Dat kan gaat over stroperij, maar ook over het lozen van water of overlast van recreanten.

Spoed of weekend?

Meldingen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u melden via de milieuklachtentelefoon Limburg. In het weekend kunt u hier ook klachten doorgeven voor de gemeente, als deze niet kunnen wachten tot maandag. Dat geld ook voor illegale sloop- of bouwactiviteiten. De provincie geeft die klacht dan door aan de gemeente. 

Heeft u een spoedmelding over bijvoorbeeld drugsafvaldumping, drugsoverlast of stroperij? U kunt dit doorgeven bij de politie via 0900 - 88 44. Bel 112 in levensbedreigende en bij heterdaad situaties.