MEE - ook wel ‘stichting MEE’ genoemd - zorgt voor onafhankelijke (cliënt)ondersteuning. Dit doen ze in het hele land. 

Wat kan MEE voor u doen bij onze zorg?

Consulenten van MEE ondersteunen mensen met een beperking of chronische ziekte. Het uitgangspunt is ‘Gewoon meedoen’. De consulenten geven advies over opvoeding, werk, wonen, of geldzaken. Zij geven u uitleg over ingewikkelde regels en denken mee over de juiste vorm van ondersteuning. Het doel is dat u zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunt leven. De hulp van MEE is gratis.

Ondersteuning bij keukentafelgesprek

Heeft u een (keukentafel)gesprek met de gemeente? Dan kan een medewerker van MEE u helpen als onafhankelijk cliëntondersteuner. Samen bereidt u het gesprek voor. Tijdens het gesprek is de cliëntondersteuner ook aanwezig. De cliëntondersteuner let erop dat u uw situatie goed uitlegt en luistert mee of u antwoord krijgt op al uw vragen. U kunt deze hulp via het Sociaal wijkteam aanvragen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u hulp nodig bij het kiezen van een zorgaanbieder of zorgvorm? Of wilt u van zorgaanbieder veranderen? Dan geeft MEE u onafhankelijk advies.

Contact en meer informatie

Samen met MEE kunt u bekijken wat u nodig heeft, zodat u op eigen kracht verder kunt. Dat is gratis. Medewerkers van MEE zijn onafhankelijk van de gemeente.

Kijk op de website voor alle informatie.