Zorgt u voor lange tijd én onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorg kan een dankbare taak zijn. Het kan ook zwaar zijn. Daarom wil de gemeente Maasgouw mantelzorgers ondersteunen. We willen voorkomen dat u overbelast wordt.

Mantelzorgwaardering

Bent u mantelzorger voor iemand uit Maasgouw? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Mantelzorgwaardering. U kunt deze vanaf begin april 2024 aanvragen via de website.

Activiteiten voor mantelzorgers

Om mantelzorgers goed te informeren en de kans te geven elkaar te ontmoeten worden bijeenkomsten georganiseerd door Wel.kom-Maasgouw. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Geef u dan uw e-mailadres door aan mantelzorg-maasgouw@welkom.nu

Praktische ondersteuning

Bij mantelzorgondersteuning gaat het erom dat overbelasting van de mantelzorger wordt voorkomen en dat wordt versterkt wat goed gaat. Mantelzorgondersteuning kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het geven van informatie en advies, het aanbieden van praktische en emotionele ondersteuning of door het inzetten van respijtzorg. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam

Respijtzorg en kortdurend verblijf

Heeft u als mantelzorger een adempauze nodig? Dan is er respijtzorg. Dat kan in veel verschillende vormen.

  • U kunt hulp krijgen van een vaste vrijwilliger. Deze vrijwilliger houdt de persoon waarvoor u zorgt regelmatig gezelschap. De vrijwilliger neemt geen professionele zorgtaken over, maar gaat bijvoorbeeld wandelen of een spelletje spelen. U kunt dan u even tot rust komen, of zelf iets leuks doen.
  • Ook is er opvang mogelijk voor de persoon waarvoor u zorgt. Hij of zij kan bijvoorbeeld een of meer dagdelen of dagen in de week naar de Huiskamer Plus, een zorgcentrum of zorgboerderij.
  • Tot slot is er kortdurend verblijf, bijvoorbeeld wanneer u een weekend of een paar dagen weg wilt en het u niet lukt om opvang te vinden voor de persoon waarvoor u zorgt. U kunt dan degene die zorg nodig heeft tijdelijk laten logeren op een plek met 24-uurs zorg. 

Ben u zelf ziek en heeft u meteen opvang nodig? Dan kan de huisarts acute opvang regelen. Deze opvang loopt via de zorgverzekering. Wilt u meer weten over bovenstaande mogelijkheden, neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam of uw zorgverzekeraar.
 

Vergoedingen door zorgverzekeraars

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een mantelzorger, zoals cursussen, mantelzorgarrangementen, vervangende mantelzorg e.d.  Kijk in uw eigen polis voor meer informatie of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Contact en ondersteuning

Neem contact op met het Sociaal wijkteam of bezoek het inloopspreekuur.

Tip! Kijk voor meer informatie ook op de website van MantelzorgNL.