Zorgt u voor lange tijd én onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorg kan een dankbare taak zijn. Het kan ook zwaar zijn. Daarom wil de gemeente Maasgouw mantelzorgers ondersteunen. We willen voorkomen dat u overbelast wordt.

Registeren als mantelzorger

De gemeente is verantwoordelijk voor de mantelzorgers in Maasgouw. Om u te helpen én om uw goede zorgen te waarderen, wil de gemeente graag weten wie er mantelzorger is. Daarom kunt u zich laten registreren als mantelzorger. We informeren u dan persoonlijk over bijvoorbeeld bijeenkomsten voor mantelzorgers, de Dag van de Mantelzorg en meer. Wilt u zich laten registreren, dan kunt u contact opnemen met onze mantelzorgondersteuners. 

Praktische ondersteuning

Bij mantelzorgondersteuning gaat het om het verminderen van de belasting van de mantelzorger en het versterken van wat goed gaat. Er zijn verschillende manieren waarop mantelzorgers ondersteund kunnen worden. Bijvoorbeeld door het geven van informatie en advies, het aanbieden van praktische en emotionele ondersteuning of door het inzetten van respijtzorg.

Respijtzorg

Heeft u als mantelzorger een adempauze nodig? Dan is er respijtzorg. U kunt dan hulp krijgen van een vaste vrijwilliger. Deze vrijwilliger houdt de persoon waarvoor u zorgt regelmatig gezelschap. De vrijwilliger neemt geen professionele zorgtaken over, maar gaat bijvoorbeeld wandelen of een spelletje spelen. U kunt dan u even tot rust komen, of zelf iets leuks doen.

Ook is er opvang mogelijk voor de persoon waarvoor u zorgt. Hij of zij kan bijvoorbeeld een of meer dagdelen of dagen in de week naar de Huiskamer Plus, een zorgcentrum of zorgboerderij. 
Wilt u gebruik maken van respijtzorg of heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de mantelzorgondersteuner.

Kortdurend verblijf

Wilt u een weekend of een paar dagen weg? En lukt het u niet om opvang te vinden voor de persoon waarvoor u zorgt? Dan kunt u degene die zorg nodig heeft tijdelijk laten logeren op een plek met 24-uurs zorg. Dit heet ‘kortdurend verblijf’. De mantelzorgondersteuner kan u helpen bij het aanvragen van kortdurend verblijf.

Ben u zelf ziek en heeft u meteen opvang nodig? Dan kan de huisarts acute opvang regelen. Deze opvang loopt via de zorgverzekering. 

Mantelzorgsalons

Voor mantelzorgers wordt 4 keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd: een mantelzorgsalon. Tijdens de mantelzorgsalons ontmoet u op een gezellige manier andere mantelzorgers en kunt u samen ervaringen delen. Ook wordt er informatie gegeven over onderwerpen die interessant zijn voor mantelzorgers.

Vergoedingen door zorgverzekeraars

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een mantelzorger, zoals cursussen, mantelzorgarrangementen, vervangende mantelzorg e.d.  Kijk in uw eigen polis voor meer informatie of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Contact en ondersteuning

Neem contact op met het Sociaal wijkteam of bezoek het inloopspreekuur.

Facebook

Wilt u via Facebook op de hoogte blijven van nieuws over Mantelzorg in de gemeente Maasgouw? Volg dan Mantelzorg Maasgouw.

Tip! Kijk voor meer informatie ook op de website van MantelzorgNL.