Wil jij vrijstaand wonen? En droom je van meer ruimte voor je gezin? Of van een grote woonkeuken met openslaande deuren naar de tuin? En heb je zin om mee te denken over het ontwerp van je eigen woning? Deze droom kun je realiseren in nieuwbouwplan Linnerpark in Linne!

Omgevingsplannen

In 2010 is het omgevingsplan ‘Linne Zuidoost’ vastgesteld. Dit gaat over het realiseren van 242 woningen en een sportveldencomplex in Linne. In 2014 werd het plan ‘Linne’ vastgesteld. Hierin zijn de destijds al (binnen het project ‘Linne Zuidoost’) gerealiseerde 14 woningen, een sportvoorziening en een gedeelte van de openbare ruimte opgenomen. In 2020 is omgevingsplan 'Parkeernormen Linne Zuidoost' vastgesteld. Ook is omgevingsplan ‘Linne Zuidoost 2023’ in procedure. Deze herziening is wenselijk om enkele stedenbouwkundige uitgangspunten nader vast te leggen.

De links naar vastgestelde omgevingsplannen vindt u overzichtelijk op onze website.

Exploitatieplan

De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 2e herziening’ vastgesteld. Hierin staat meer over het kostenverhaal bij particuliere exploitatie. De gemeente verhaalt zo bijvoorbeeld de kosten van het bouw- en woonrijp maken (zoals de kosten voor aanleg van straten en riolering).Ook staan er in het exploitatieplan regels over de uitvoering van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld over het realiseren van het plan volgens een  bepaalde fasering en eisen over de inrichting van de openbare ruimte. 

Het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 3e herziening’ is in procedure. Deze exploitatieplanherziening is nodig vanwege de bestemmingsplanherziening ‘Linne Zuidoost 2023’ en de actualisatie van de exploitatieopzet.

Meer informatie of wonen in Linne?

De gemeente ontwikkelt zelf geen woningen in dit gebied. Dit wordt gedaan door de eigenaar van de grond. Wilt u meer weten over de bouwmogelijkheden? Neem dan contact op met projectontwikkelaar Zuthof(externe link) of kijk op Linnerpark(externe link).