Zodra een bestemmingsplan geldend is, kan deze niet meer zonder meer worden gewijzigd. De procedure is dan afgerond. Een vastgesteld bestemmingsplan is bindend voor burgers, bedrijven en de gemeente. Hieronder vindt u per kern een overzicht van alle geldende bestemmingsplannen. Vanaf 1 januari 2024 worden dit de omgevingsplannen. Inhoudelijk worden deze niet gewijzigd.

Bestemmingsplannen van voor 2010

Onderstaand vindt u de bestemmingsplannen die vóór 2010 zijn opgesteld en nog in werking zijn. Deze bestemmingsplannen zijn alleen in te zien in het gemeentehuis in Maasbracht. 

  • Algemeen bestemmingsplan voor terrein Clauscentrale
  • Maasbracht-Brachterbeek voor tracé nieuwe weg Clauscentrale en woonwagenlocatie Heuvelstraat
  • Kern Heel voor chateau Heel, één perceel Rector Driessenstraat en voormalige schoollocatie De Sleye

Ruimtelijke plannen

Een volledig overzicht van alle bestemmingsplannen is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u op een interactieve kaart bekijken welk bestemmingsplan geldig is per gebied.

Hoe bekijk ik een bestemmingsplan?

Als u een plan wilt bekijken, klikt u op de link van het plan (op deze pagina). U gaat naar de website van Ruimtelijke plannen. Hier ziet u een kaart van het gebied, de titel en de status van het plan. Als u documenten wilt lezen, klikt u rechts in het menu op 'documenten'. Zie ook de afbeelding hieronder. 

bestemmingsplan vastgesteld