Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen van de basisschool (het primair onderwijs) die niet zelf of ook niet onder begeleiding naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de speciale school ver weg ligt. Daarnaast is het leerlingenvervoer er ook voor leerlingen van het voortgezet onderwijs die door een structurele handicap niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

De gemeente heeft een regeling voor het leerlingenvervoer met de volgende mogelijkheden:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
  • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer (eventueel met begeleiding);
  • (aangepast) vervoer met een bus of taxi.

Hoe werkt het?

Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. De criteria zijn onder andere:

  • de afstand tussen uw woning en de school;
  • de reistijd;
  • de mogelijkheden van het kind om zelfstandig te reizen.

Wat kost het?

In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Voor (speciaal) basisonderwijs en voor sommige scholen verder dan 20 km vraagt de gemeente een eigen bijdrage wanneer uw inkomen boven een vooraf vastgestelde norm komt.

Hoe gaat het verder?

Na indiening van de aanvraag ontvangt u binnen 8 weken het besluit. Bent u het niet eens met de beslissing dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.