U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren. Wilt u uw partnerschap laten registreren? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u dit wilt laten registreren. Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de datum;
 • de locatie;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn en dat jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren. U kunt de melding online melden of u komt dit persoonlijk doen bij de gemeente.

Online

Het is vanwege technische redenen helaas niet mogelijk om via een online formulier uw melding door te geven. Wij werken aan een oplossing, maar dit kan nog even duren.

U kunt uw melding via een printformulier doorgeven. Dat formulier kunt u hieronder downloaden (als Word- of pdf-bestand) volledig invullen, ondertekenen en vervolgens ingescand mailen naar burgerzaken@gemeentemaasgouw.nl. Denk daarbij aan de gevraagde bijlagen!

U kunt het formulier ook per post toesturen.

Aan de balie

Indien u de melding niet digitaal wilt doorgeven, kunt u dit ook persoonlijk doen bij de gemeente. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerregistratie plaatsvindt. U kunt niet eerder dan 1 jaar voor datum van de partnerregistratie de melding doen. Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Wat moet ik meenemen?

Als u in ondertrouw gaat, moet u in ieder geval een geldig identiteitsbewijs en een kopie van het legitimatiebewijs van de getuigen meenemen.

Als u niet in Nederland bent geboren, lange tijd in het buitenland heeft gewoond of niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kunnen er aanvullende eisen aan de documenten worden gesteld. Ook kunnen er meer documenten worden gevraagd indien deze documenten nooit eerder zijn overlegd. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling burgerzaken van uw gemeente.

Waar mag ik een partnerschap aangaan en wat kost het?

Informatie over de locaties en de kosten voor een partnerschap is op deze pagina te vinden.

Gratis partnerschap

U kunt ook een gratis geregistreerd partnerschap aangaan in gemeente Maasgouw. Dat kan op maandagochtend om 09.00 uur en om 09.15 uur. Het gratis partnerschap is een (korte) plechtigheid zonder ceremonie of toespraken. Alleen het paar is hierbij aanwezig en twee getuigen. 

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U kunt géén datum reserveren. Wij plannen de dag in. Er is veel vraag naar deze mogelijkheid, dus vraag dit tijdig aan.
 • Voorwaarde voor een gratis partnerschap is dat tenminste één van jullie beiden in Maasgouw woont.

Wat is handig om te weten?

Voorwaarden geregistreerd partnerschap

Enkele voorwaarden die gelden voor een geregistreerd partnerschap zijn:

 • een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.
 • u mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus;
 • u mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap;
 • staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • als u trouwt geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht;
 • een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden;
 • het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • In het buitenland wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend. Dat kan problemen opleveren bij werken of wonen in sommige andere landen.

Omzetten partnerschap in huwelijk

Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'. Voor de omzetting is een geldig legitimatiebewijs nodig en het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap.

Enkele aandachtspunten

 • Een ‘melding van voorgenomen huwelijk’ wordt bij een omzetting niet gedaan. Geef bij het vastleggen van de omzetting duidelijk aan dat het een omzetting betreft.
 • Bij het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zijn geen getuigen.
 • Niet alle landen in de wereld erkennen het omzetten van een partnerschap in een huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het erfrecht of de familieverhouding tot uw kinderen.
 • Is een omzetting voor u verstandig? Vraag dit bijvoorbeeld aan de ambassade van het land waar u mee te maken hebt of misschien mee te maken gaat krijgen. Niet elk land accepteert het omzetten van een partnerschap in een huwelijk.
 • Woont u in het buitenland? En heeft minstens 1 van u beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u uw partnerschap bij de gemeente Den Haag omzetten in een huwelijk.

Samenlevingscontract

U kunt ook een samenlevingscontract laten opstellen. Een samenlevingscontract is niet hetzelfde als een geregistreerd partnerschap en regelt u bij de notaris.

Bent u tevreden over deze pagina?