U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren. Wilt u uw partnerschap laten registreren? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u dit wilt laten registreren. Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

Goed om te weten

Leg de datum en locatie zo snel mogelijk bij ons vast. Dit doet u door eerst telefonisch contact met ons op te nemen. 

De gewenste datum kunt u niet langer dan 1 jaar vooruit doorgeven. Maar doe dit wel bij voorkeur minimaal 3 maanden voor de geplande datum om een teleurstelling te voorkomen. In de populaire maanden mei t/m september of bij bijzondere data moet u hiervoor een nog langere periode aanhouden. Het is niet mogelijk om op zondag een geregistreerd partnerschap af te sluiten.

De kosten voor het geregistreerd partnerschap vindt u op deze pagina.

Wat moet ik doen?

Als u het voorgenomen partnerschap wilt melden, denk dan aan het volgende:

 • u doet de melding in de gemeente waar u  zich registreert;
 • doe de melding uiterlijk 14 dagen voor u partnerschap, maar niet langer dan een jaar van tevoren. De melding is maximaal één jaar geldig;
 • geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

Neem telefonisch contact op

Heeft u plannen? Neem dan telefonisch contact op via 0475 - 85 25 00. Onze collega's beantwoorden graag uw vragen en leggen uit welke stappen er gezet moeten worden. 

Locaties

U kunt overal in gemeente Maasgouw trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Dus ook in uw eigen tuin of op dat ene plekje waar u bijzondere herinneringen aan heeft. Daarnaast zijn er in Maasgouw ook een aantal bijzondere locaties. U kunt natuurlijk ook uw partnerschap aangaan in de trouwzaal in ons gemeentehuis.

Raadszaal
De Raadszaal in gemeentehuis Maasbracht

Waar moet een locatie aan voldoen?

 • De locatie moet voor iedereen toegankelijk zijn.
 • De locatie moet veilig zijn.
 • Uw ceremonie mag de openbare orde niet verstoren. Dat wil zeggen dat anderen geen overlast van uw ceremonie mogen hebben.
 • De eigenaar of beheerder van de locatie heeft u toestemming gegeven.
 • Bij een locatie naar keuze moet u vooraf contact opnemen met de afdeling burgerzaken vanwege het invullen van een toestemmingsformulier door de eigenaar/beheerder van de locatie. De kosten voor het gebruik van de locatie moeten aanvullend aan de beheerder van de locatie worden betaald.

Wat is handig om te weten?

Voorwaarden geregistreerd partnerschap

Enkele voorwaarden die gelden voor een geregistreerd partnerschap zijn:

 • een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.
 • u mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus;
 • u mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap;
 • staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie(externe link).

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • als u trouwt geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht;
 • een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden;
 • het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • In het buitenland wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend. Dat kan problemen opleveren bij werken of wonen in sommige andere landen.

Omzetten partnerschap in huwelijk

Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'. Voor de omzetting is een geldig legitimatiebewijs nodig en het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap.

Enkele aandachtspunten

 • Een ‘melding van voorgenomen huwelijk’ wordt bij een omzetting niet gedaan. Geef bij het vastleggen van de omzetting duidelijk aan dat het een omzetting betreft.
 • Bij het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zijn geen getuigen.
 • Niet alle landen in de wereld erkennen het omzetten van een partnerschap in een huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het erfrecht of de familieverhouding tot uw kinderen.
 • Is een omzetting voor u verstandig? Vraag dit bijvoorbeeld aan de ambassade van het land waar u mee te maken hebt of misschien mee te maken gaat krijgen. Niet elk land accepteert het omzetten van een partnerschap in een huwelijk.
 • Woont u in het buitenland? En heeft minstens 1 van u beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u uw partnerschap bij de gemeente Den Haag omzetten in een huwelijk.

Samenlevingscontract

U kunt ook een samenlevingscontract laten opstellen. Een samenlevingscontract is niet hetzelfde als een geregistreerd partnerschap en regelt u bij de notaris.

Geregistreerd partnerschap in het buitenland

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in het buitenland? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Wat u moet regelen, verschilt per land.

Bekijk de voorwaarden per land(externe link)

Bent u in het buitenland getrouwd of een partnerschap aangegaan? Dan moet u dit registreren. Op onze website leest u meer over het registreren van buitenlandse documenten