Geregistreerd partnerschap

Gefeliciteerd! U wilt uw relatie met uw partner officieel vastleggen met een geregistreerd partnerschap. Dit doet u door een melding te maken in de gemeente waar u dit wilt laten registreren. Hieronder leest u hoe u dit doet. Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk. 

Leg de datum eerst telefonisch vast

Leg de datum van uw voorgenomen geregistreerd partnerschap en de gewenste locatie zo snel mogelijk bij ons vast. Dit doet u door eerst telefonisch contact met ons op te nemen. 

De gewenste datum kunt u niet langer dan 1 jaar vooruit doorgeven. Maar doe dit wel bij voorkeur minimaal 3 maanden voor de geplande datum om een teleurstelling te voorkomen. In de populaire maanden mei t/m september of bij bijzondere data moet u hiervoor een nog langere periode aanhouden. Het is niet mogelijk om op zondag een geregistreerd partnerschap af te sluiten.

Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap

Als u het voorgenomen partnerschap wilt melden, denk dan aan het volgende:

  • u doet de melding in de gemeente waar u  zich registreert;
  • doe de melding uiterlijk 6 weken voor u partnerschap, maar niet langer dan een jaar van tevoren. De melding is maximaal één jaar geldig;
  • geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

Heeft u de gewenste datum met ons vastgelegd? Maak dan een melding van uw voorgenomen geregistreerd partnerschap via onderstaand online formulier.

DigiDMeldformulier geregistreerd partnerschap

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op via 0475 - 85 25 00. Onze collega's beantwoorden graag uw vragen en leggen uit welke stappen er gezet moeten worden. 

Voorwaarden geregistreerd partnerschap

Als u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals: 

  • een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.
  • u mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus;
  • u mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap;
  • staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Met huwelijksdispensatie en trouwen bij volmacht kan afgeweken worden van de normale huwelijksregels, als de situatie van de partners daarom vraagt. Lees meer over afwijken van de regels op de website van Justis.