Is uw kind geboren in Maasgouw? Dan moet u hiervan binnen 3 dagen aangifte doen bij de gemeente. Hiervoor neemt u telefonisch contact op met de gemeente om een afspraak te maken. U kunt ook online aangifte doen.

Hoe werkt het?

De moeder, vader of duomoeder doet aangifte van de geboorte. Als zij dit niet kunnen doen, kan één van de volgende personen dit voor ze doen:

 • iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte;
 • bij een thuisbevalling: een medebewoner van het huis;
 • bij een bevalling in het ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis of een door het hoofd gemachtigde medewerker.

Als ook dit niet mogelijk is, wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar uw kind is geboren.

Wat moet ik doen?

Doe binnen 3 dagen aangifte bij de gemeente waar uw kind is geboren. In het weekend en op  nationale feestdagen kunt u geen aangifte doen. In dat geval krijgt u een extra werkdag de tijd. Voor de aangifte heeft u het volgende nodig:

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet;
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder;
 • trouwboekje (niet verplicht);
 • verklaring van de arts of de verloskundige (als u die heeft);
 • erkenningsakte ongeboren kind (als u die heeft);
 • akte van naamskeuze (als u die heeft).

Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie. U kunt dan een boete krijgen.

Op het gemeentehuis

U kunt aangifte doen in het gemeentehuis om de geboorte van uw kind aan te geven. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Online geboorteaangifte doen

U kunt ook online geboorteaangifte doen. Dit kan alleen als uw kind in gemeente Maasgouw geboren is. Hierbij moet u onderstaande bijlage(n) uploaden. Zorg dat u deze van tevoren gescand heeft:

 • verklaring van de arts of de verloskundige (verplicht);
 • erkenningsakte ongeboren kind (indien van toepassing);
 • akte van naamskeuze (indien van toepassing).

Om online aangifte te doen, logt u in met DigiD.

DigiD linkOnline geboorteaangifte doen

Kind geboren in lesbische relatie

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, nemen een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee als de donor anoniem is.

Hoe gaat het verder?

De gemeente maakt na de aangifte een geboorteakte op. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van uw kind. Ook de namen van de ouders en de datum, tijd en plaats van geboorte staan hierin. U kunt uiteraard een afschrift of uittreksel van de geboorteakte krijgen.

Wat kost het?

Een geboorteaangifte is gratis. Een geboorteakte kost € 16,60.

Achternaam kind kiezen

Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven, die van uw partner of de achternamen van beide ouders. Er mogen niet meer dan 2 namen gegeven worden. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente. U heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig van u en uw partner. De gemeente legt de achternaam van uw kind direct vast. Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het beste al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

Als u geen achternaam kiest of die niet op tijd bij de gemeente vastlegt, bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Welke naam dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bekijk hieronder welke situatie voor u geldt:

Man en vrouw, getrouwd of geregistreerd partnerschap

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt of een gecombineerde achternaam, moet u dat voor of tijdens de geboorteaangifte samen laten vastleggen bij de gemeente.

Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de vader of van de duomoeder krijgt of een gecombineerde achternaam, moet de vader of de duomoeder uw kind erkennen. Bij de erkenning kiest u dan samen de achternaam.

Twee vrouwen, getrouwd of geregistreerd partnerschap

Als de moeder zwanger is van een onbekende donor, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Dit kan alleen als de duomoeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Daarvoor is een ouderschapsverklaring nodig. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de geboortemoeder krijgt of een gecombineerde achternaam, moet u dit samen laten vastleggen bij de gemeente.

Als de moeder zwanger is van een bekende donor en de duomoeder uw kind erkent, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt, moet u dit samen laten vastleggen bij de gemeente.

Gezin van twee mannen

Op het moment van de geboorte van een kind, is er altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kunt u de achternaam van uw eerste kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter. Volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dezelfde achternaam.

Andere nationaliteit

Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

Dubbele achternaam

Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u ook kiezen of uw kind uw eigen achternaam, die van uw partner of de achternamen van beide ouders krijgt. De achternaam die u kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Er zijn 2 soorten aktes om dit vast te laten leggen:

 1. Bent u gehuwd en wilt u naamskeuze doen voor het eerste kind dat in 2024 binnen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren zal worden? Dan kunt u een akte van naamskeuze laten opmaken waarin wordt vermeld welke gecombineerde geslachtsnaam u voor het eerste kind heeft gekozen. Deze akte van naamskeuze heeft alleen gevolgen wanneer het kind daadwerkelijk in 2024 geboren wordt.
 2. U heeft uw ongeboren kind in 2023 erkent en uw kind wordt in 2024 geboren. Dan kunt u uw keuze voor de dubbele naam al laten vastleggen in een akte. Dit heet de akte van Erkenning van uw ongeboren vrucht. De naam van uw kind is dan vastgelegd, als uw kind in 2024 wordt geboren. 

Mijn oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016

Ga naar deze pagina voor informatie over de overgangsregeling gecombineerde achternaam.

Akte van Naamskeuze

Wilt u een andere achternaam voor uw kind(eren) dan dat u volgens de wet krijgt? Dan legt u dat vast met een akte van naamskeuze. Dit kunt u het beste voor de geboorte doen, omdat beide ouders hierbij aanwezig moeten zijn. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak. Zorg dat u bij uw afspraak allebei uw legitimatie meeneemt.

Levenloos geboren kind

Als uw kind levenloos wordt geboren, kunt u bij de gemeente een 'akte van geboorte (levenloos)' laten opmaken. Dit is een officieel bewijs dat uw kind is geboren. Hoe lang de zwangerschap heeft geduurd, is hierbij niet belangrijk. Deze akte is inhoudelijk hetzelfde als een gewone geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister. Als dit uw eerste kind is, mag u de achternaam zelf kiezen. Dit kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. Bij volgende kinderen hoeft u niet dezelfde achternaam te gebruiken.

U kunt uw kindje ook laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo ziet u de naam van uw kindje terug in uw persoonlijke gegevens als u inlogt op Mijn Overheid.