Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U kunt dit al doen voordat uw kind is geboren.

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als:

 • u de biologische moeder bent;
 • u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder.

Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

Kind erkennen vóór de geboorte

U kunt uw kind voor of na de geboorte erkennen. Hieronder leggen we uit wat u moet doen als u uw ongeboren kind wilt erkennen.

Hoe werkt het?

Voor erkenning van een ongeboren kind ('ongeboren vrucht') komt u langs op het gemeentehuis.

Maak een afspraak voor erkenning

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder geldt het volgende:

 • uw kind heeft nog geen juridische vader;
 • als uw kind 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend;
 • als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de rechter;
 • als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kunt u het kind niet erkennen;
 • u kunt geen overleden kind erkennen;
 • als u de biologische vader bent, kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Wat moet ik doen?

U gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Gaat de aanstaande moeder niet mee naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning. Bij erkenning van uw eerste kind kiest u bij de erkenning ook de achternaam van uw kind. Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind.

Nadat de erkenning rechtsgeldig is, kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak(externe link).

Wat moet ik meenemen?

Als de moeder meegaat naar de gemeente neemt allebei een geldig identiteitsbewijs mee. Als de moeder niet meegaat naar de gemeente, neemt u het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • schriftelijke toestemming van de moeder;
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming;
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs mee dat u niet getrouwd bent.

Kind erkennen ná de geboorte 

U kunt uw kind voor of na de geboorte erkennen. Hieronder leggen we uit wat u moet doen als u uw geboren kind wilt erkennen.

Wat moet ik doen?

U kunt uw kind na de geboorte op 2 momenten erkennen:

 • bij de geboorteaangifte;
 • na de geboorteaangifte.

Bij de geboorteaangifte

U doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren. In het weekend en nationale feestdagen kunt u geen aangifte doen. Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, hebt u schriftelijke toestemming van haar nodig om uw kind te erkennen.

Lees meer over geboorteaangifte

Na de geboorteaangifte

U gaat samen met de moeder naar de gemeente om uw kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Als het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder is, hebt u schriftelijke toestemming nodig van de moeder én het kind. Als u van beiden geen toestemming krijgt, kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de biologische ouder bent van uw kind. Als het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder is, gaat u samen naar de gemeente. De moeder hoeft hier niet bij te zijn.

Maak een afspraak voor erkenning

Ouderlijk gezag aanvragen

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen via Rechtspraak.nl(externe link). Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag dan ook het vermogen van uw kind beheren. U hoeft geen ouderlijk gezag aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Wat moet ik meenemen?

Als de moeder meegaat naar de gemeente:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • schriftelijke toestemming van de moeder;
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming;
 • kopie geldig identiteitsbewijs moeder.

Extra nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar:

 • schriftelijke toestemming van het kind;
 • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind.

Extra nodig bij erkenning kind door duomoeder:

Wat kost het?

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe gaat het verder?

U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.