Op dinsdag 3 december vindt de vergadering van de raadscommissie plaats in de Raadzaal in Maasbracht. De commissievergadering is openbaar, maar ook online te volgen via een livestream

Agenda en stukken

De agenda volgt.

Spreekrecht

U kunt gebruik maken van het spreekrecht in de commissievergadering. Als u hiervan gebruik wilt maken, meldt u zich dan uiterlijk de dag voor de commissievergadering vóór 12 uur bij de griffie. Geef kort aan over welk agendapunt u wat wilt zeggen. Als wij vooraf van u geen aanmelding ontvangen dan is het helaas ook niet mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. 

De commissieleden stellen het op prijs als u uw bijdrage ook digitaal beschikbaar stelt, zodat zij dit kunnen teruglezen. Hierover kunt u afspraken maken met de griffie. Die zorgt dan voor verspreiding onder alle raads- en commissieleden. 

Let op, spreekrecht is niet in alle gevallen mogelijk. U leest hier meer over op deze pagina.

Live meekijken

De vergadering is online te volgen via deze link. De video-opnames die tijdens de vergadering gemaakt worden, kunt u ook achteraf terugkijken.

Meer weten?

De gemeenteraad heeft commissies ingesteld voor ondersteuning en advisering. In deze commissies mogen raadsleden en niet-raadsleden zitten. Wij hebben drie commissies: een raadscommissie, een rekenkamercommissie en een auditcommissie. Lees hier meer.