Raadsleden hebben naast hun werk voor de raad vaak een betaalde baan, bedrijf of studie. Daarom krijgen ze ondersteuning van de griffie. De griffie plant de vergaderingen, zorgt voor de juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal.

Door de (raads)griffie wordt de ondersteuning verzorgd aan de raad, raadscommissie, presidium, rekenkamercommissie, auditcommissie en de burgemeester (als voorzitter van de raad). Andere medewerkers van de gemeente ondersteunen de raad ook bij bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen. Die ondersteuning wordt vanuit de griffie in overleg met de gemeentesecretaris gecoördineerd.

Aanspreekpunt voor inwoners

Heeft u een vraag over de raad of wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Dan kunt u contact opnemen met de griffie. Voor politiek-inhoudelijke onderwerpen kan natuurlijk ook rechtstreeks contact worden opgenomen met de raadsleden.

Contact met de griffie

Griffier
G.H. Bakkes (Belinda)
E-mail: griffie@gemeentemaasgouw.nl
Telefoon: 0475 - 25 53 44

Griffiemedewerker/plaatsvervangend griffier
M. van den Brink (Mariëtte)
E-mail: griffie@gemeentemaasgouw.nl
Telefoon: 0475 - 25 51 74

Griffie Maasgouw
Links Belinda Bakkes en rechts Mariëtte van den Brink.