Heeft u onverwacht extra kosten, bijvoorbeeld door een ziekte of handicap? Misschien heeft u dan recht op bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand is een financiële bijdrage die helpt om bepaalde kosten te betalen. Onder bijzondere bijstand vallen bijvoorbeeld de volgende kosten voor:

 • Bewindvoering
 • Budgetbeheer
 • Inrichtingskosten
 • Kosten eerste maand huur en administratiekosten
 • Kosten waarborgsom
 • Kosten extra wassen door ziekte
 • Rechtsbijstand
 • Verhuiskosten

Heeft u kosten die u niet kunt betalen? En staan deze kosten niet in deze lijst? Neem dan contact op met Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475-255 950. We bespreken samen of uw kosten onder bijzondere bijstand kunnen vallen.

Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm;
 • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
 • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden;
 • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.

Hoeveel krijg ik?

De hoogte van de bijzondere bijstand hangt af van de gemaakte kosten. De gemeente beoordeelt of u de bijzondere bijstand als gift of als lening krijgt.

Rechtsbijstand

Heeft u rechtsbijstand nodig? Ga dan voor een goed advies naar het Juridisch Loket(externe link) in uw regio. Via het Juridisch Loket krijgt u korting op de eigen bijdrage die u aan uw advocaat moet betalen. Wij trekken deze korting altijd af van de kosten die u terugkrijgt. Dit geldt ook als u ervoor kiest om niet langs het Juridisch Loket te gaan.

Wat moet ik doen?

U heeft geen bijstandsuitkering: neem contact op

U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente door contact op te nemen met Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475-255 950. De medewerker van de afdeling Participatie kan u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken toesturen.

Ook kunt u naar het Sociaal wijkteam(externe link) gaan. Zij helpen u hier graag mee.

U heeft wel een bijstandsuitkering: gebruik het declaratieformulier

Als u een bijstandsuitkering heeft, vult u voor de onderstaande kosten het digitale formulier in:

 • Kosten voor bewindvoering
 • Eigen bijdrage rechtsbijstand
 • Kosten voor budgetbeheer
 • Kosten voor mentorschap
 • Kosten voor curatele

In het formulier voegt u de bewijsstukken (factuur) toe van uw kosten. U logt in met uw DigiD, of degene die hiervoor gemachtigd is. Heeft u een partner? Dan logt uw partner ook in met DigiD.

U kunt meerdere kosten tegelijk declareren. U kunt de kosten tot 12 maanden terug declareren. Heeft u de kosten volgend jaar weer? Vul dan het formulier opnieuw in voor de kosten van dat jaar.

DigiD linkGa naar het online declaratieformulier

Wijziging doorgeven

Als u een wijziging wilt doorgeven uw over situatie over de bijzondere bijstand die u via de declaratieregeling krijgt, ga dan naar het digitale wijzigingsformulier(externe link).

Hoe gaat het verder?

U ontvangt binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing. Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u een brief waarin staat welke documenten u nog moet inleveren. Als we beslissen om u bijzondere bijstand te geven, dan ontvangt u het geldbedrag op uw bankrekening.

Bent u tevreden over deze pagina?