Als een naaste komt te overlijden, dan komt er veel op u af. Een begrafenisondernemer of uitvaartverzorger helpt u met het regelen van de uitvaart. Ook verzorgt hij of zij meestal de overlijdensaangifte. Als iemand overlijdt doet u in de gemeente waar de persoon is overleden, aangifte van overlijden. U kunt ervoor kiezen dit zelf te doen. Doe de aangifte zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen zes werkdagen na overlijden.

Wat moet ik doen?

Is de persoon in de gemeente Maasgouw overleden? Dan kunt u de aangifte online doorgeven of u kunt een afspraak maken.

Online aangifte doen

De begrafenisondernemer of uitvaartverzorger kan online aangifte van overlijden doen. Daarvoor logt u in met eHerkenning. Hierbij moet u de verklaring van overlijden uploaden. 

U kunt ook direct het (meertalig) uittreksel overlijden bestellen. Hiervoor betaalt u met iDeal. De kosten vindt u hieronder.

Online aangifte van overlijden doen

Op het gemeentehuis

Neem het volgende mee naar de afspraak:

 • geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • verklaring van overlijden, ingevuld door een arts
 • doodsoorzaak, vastgesteld door een arts
 • trouwboekje (niet verplicht)

Na de aangifte ontvangt u:

 • Een ‘schriftelijk verlof’ tot begraven of cremeren. Dit betekent dat u toestemming krijgt voor de begrafenis of crematie.
 • Afschrift overlijdensakte uit de burgerlijke stand.

Neem telefonisch contact met ons op om hiervoor een afspraak te maken.

Wat kost het?

 • Uittreksel overlijdensakte € 15,70 
 • Meertalig uittreksel overlijden € 15,70

U betaalt niets voor:

 • Verlof tot lijkbezorging
 • Laissez-passer
 • Toestemming lijkbezorging buiten termijn
 • Vergunning lijkbezorging binnen 36 uur

Hoe gaat het verder?

Wij registreren het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook krijgen de volgende instanties bericht (indien nodig):

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
 • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Aan andere instanties moet u het overlijden zelf doorgeven. Denk bijvoorbeeld aan de bank, verenigingen of de verzekering.

Begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie moet minimaal 36 uur en maximaal zes werkdagen na overlijden plaatsvinden.

Graf op gemeentelijke begraafplaats

Wilt u de overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats? Kijk dan wat u moet regelen op de pagina 'Aanvraag of bijzetting graf of urn'. Wilt u de persoon op een andere begraafplaats begraven? Regel dit dan bij de eigenaar van die begraafplaats.

Uitstel aanvragen

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen zes werkdagen na overlijden te begraven of cremeren. Vraag dan uitstel aan. Dit gaat als volgt in zijn werk:

 1. Vraag een verklaring aan de arts waarin staat dat de persoon om bepaalde redenen niet eerder kan/kon worden begraven.
 2. Bel ons om een verklaring aan te vragen van de burgemeester. U heeft hiervoor eerst de verklaring van de arts nodig.

Het kan even duren voordat de arts of burgemeester een verklaring kan afgeven. Dat is onder andere afhankelijk van de situatie en de personen die betrokken zijn (bijvoorbeeld de recherche).

Goed om te weten

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de checklist met wat u moet regelen bij een overlijden(externe link). Is uw naaste in het buitenland overleden? Dan kijkt u op de website van Nederland Wereldwijd(externe link).