Wilt u vuurwerk afsteken? Dit mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Zorg er wel voor dat dit veilig gebeurt, ook voor de omstanders! Met een ontheffing mag u ook carbid schieten.

Vuurwerk

Alles over het kopen, afsteken en de soorten vuurwerk is te vinden op de website van de Rijkoverheid

Verkoopdagen

De verkoopdagen voor vuurwerk in 2024 zijn nog niet bekend.

Hou rekening met elkaar

Niet iedereen vindt vuurwerk leuk of kan daar tegen. Vooral kinderen en dieren kunnen erg schrikken van vuurwerk. Vuurwerk afsteken moet veilig gebeuren. Hou dus rekening met elkaar voor een veilige en feestelijke jaarwisseling!

Ruim afval van vuurwerk op

Het afval van vuurwerk kan gevaarlijk zijn voor kinderen, die oud vuurwerk met korte lontjes oprapen en afsteken. Dus denk aan de kinderen, maar ook aan de dieren en ruim vuurwerkafval op. Op 2 januari maakt de gemeente een veegronde. 

Vuurwerkoverlast

In Maasgouw zijn geen vuurwerkvrije zones. In onze APV staat wel dat het verboden is om consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast veroorzaakt of kan veroorzaken.

Ervaart u overlast van vuurwerk? Dan kunt u dit melden bij de politie. Dit kan 24/7 via 0900 - 8844. Bel altijd 112 bij verdachte en gevaarlijke situaties.

Vuurwerkschade

Heeft u schade door vuurwerk? In onderstaand schema ziet u wie u waar u dit kan melden:

  • Vuurwerkschade aan of om het huis - dit regelt u zelf met de verzekering.
  • Schade in de openbare ruimte - dit meldt u bij de gemeente via de pagina 'Melding openbare ruimte'
  • Kleine brand in een vrije omgeving - geen spoed, wel brandweer. Bel: 0900 - 0904
  • Nu overlast van illegaal vuurwerk, daders bekend? - geen spoed, wel politie. Bel: 0900 - 8844
  • Brand en/of levensgevaar - bel 112
Jaarwisseling infographic
Waar kunt u vuurwerkoverlast en schade melden?

Carbidschieten

Wilt u carbidschieten? Dan heeft u een ontheffing nodig. 

Hoe werkt het?

In Maasgouw geldt een algemeen verbod op carbidschieten. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend. Dit kan in de volgende gevallen:

  • Oudejaarsdag 31 december van 10:00 tot 18:00 uur: voor iedereen;
  • overige dagen: aan een vereniging. 

Vanwege de veiligheid zijn er aan de ontheffing voorschriften verbonden.

Wat moet ik doen?

Als u wilt carbidschieten, dan raadpleegt u eerst de Algemene Plaatselijke Verordening om de voorwaarden na te lezen. Als u hieraan voldoet, vraagt u ontheffing aan bij de gemeente. Wij vragen u om uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren in te dienen. Dat kan via het formulier hieronder. 

Wat kost het?

Voor het verlenen van de ontheffing worden geen kosten in rekening gebracht.

Meer informatie