U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een toerit wilt aanleggen of veranderen. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen.

Wat moet ik meenemen?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie

Hoe gaat het verder?

U kunt 4 weken nadat u gemeld heeft dat u de uitrit wilt aanleggen beginnen met de werkzaamheden. Dit mag alleen als u geen bericht heeft ontvangen van de gemeente dat zij de aanleg van uw uitrit verbiedt.

Downloads

Met dit formulier kunt u een melding doen voor de aanleg van een uitweg. U kunt het ingevulde formulier scannen en mailen naar info@gemeentemaasgouw.nl of per post toesturen.

Bent u tevreden over deze pagina?