U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente via het meldformulier.

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een toerit wilt aanleggen of veranderen. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen. U maakt hiervoor gebruik van het meldformulier.

Meldformulier

Met dit formulier kunt u een melding doen voor de aanleg van een uitweg. U kunt het ingevulde formulier scannen en mailen naar info@gemeentemaasgouw.nl of per post toesturen. Stuur hierbij ook een foto van de bestaande situatie mee. Als u een losse schets heeft (bijvoorbeeld als pdf) kunt u die als bijlage meesturen.

Wat kost het?

Als er een aanpassing nodig is aan bijvoorbeeld het trottoir, grondwerk of de lantaarnpalen, dan mag uitsluitend de gemeente dit aanpassen. Hierbij worden de kosten in rekening gebracht bij de melder. Deze kosten worden na ontvangst van het formulier met u besproken. 

Hoe gaat het verder?

U kunt 4 weken nadat u gemeld heeft dat u de uitrit wilt aanleggen beginnen met de werkzaamheden. Dit mag alleen als u geen bericht heeft ontvangen van de gemeente dat zij de aanleg van uw uitrit verbiedt. Bewaar de ontvangstbevestiging van het formulier daarom goed.

Let op: U mag zelf géén aanpassingen doen aan de openbare ruimte. Alleen de gemeente mag dit doen. Als dit voor uw situatie van toepassing is, dan neemt de gemeente hierover contact met u op.