De gemeente controleert actief of iemand recht heeft op een uitkering. Denkt u dat iemand fraudeert? U kunt dit (anoniem) melden bij de gemeente.

Wat is uitkeringsfraude?

Uitkeringsfraude is het opzettelijk geven van verkeerde informatie of het verzwijgen van informatie om onterecht een (hogere) uitkering te krijgen. Dit kan ook gelden voor een andere regelingen, zoals bijstand of toeslagen. Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn:

  • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk;
  • inschrijven op een adres, maar daar niet daadwerkelijk wonen;
  • melden dat iemand alleen woont, maar in feite samenwoont;
  • niet opgeven van vermogen (in binnenland en/of buitenland).

Hoe kan ik dit melden?

Denkt u dat iemand fraudeert? U kunt dit (anoniem) melden bij de gemeente. Als u melding maakt van een vermoeden van uitkeringsfraude, is het belangrijk dat u concrete, duidelijke feiten meldt.

 Uw tip wordt beschouwd als een signaal dat een onderzoek tot gevolg kan hebben. De uitkomst van het eventuele onderzoek vormt dan het bewijs en kan leiden tot maatregelen. Omdat de gemeente regels rondom privacy respecteert, wordt u niet op de hoogte gehouden van mogelijke vervolgstappen in het onderzoek.

Wat moet ik doorgeven?

U kunt de melding digitaal doorgeven. Vermeld in ieder geval:

  • De naam van de persoon of personen waar de melding over gaat;
  • het adres of samenwoonadres (indien van toepassing);
  • vervoermiddel (auto, fiets, brommer, openbaar vervoer, etc.) en eventueel kenteken;
  • werkadres en werktijden (indien van toepassing); 
  • Inkomsten.

U geeft dit (anoniem) door via onderstaand online formulier. Dit wordt behandeld door Servicecentrum MER.

Uitkeringsfraude melden