Drie keer per jaar ontvangt u doorzichtige PMD-zakken aan huis. Heeft u te veel of te weinig zakken? Dan kunt u deze in het gemeentehuis afgeven of afhalen. Gemeente Maasgouw biedt daarnaast vanaf nu ook een nieuwe aanbied- en inlevermogelijkheid aan voor de rollen met PMD-zakken. Namelijk: bij de keet van de dorpscontactpersonen.

Wendy en Audrey trekken vanaf april weer door de Maasgouwse kernen om ervoor te zorgen dat plannen, ideeën, zorgen of wensen van inwoners in het gemeentehuis aan de juiste mensen gekoppeld worden. Daarnaast kunt u daar dus vanaf april ook terecht als u teveel rollen met PMD-zakken heeft of juist zakken nodig heeft. Zo kunnen we nog bewuster en duurzamer omspringen met de afvalinzameling.