Basisschool Op de Tump in Heel gaat aan de slag met het vernieuwen van het schoolplein naar een GroenBlauwe speel- en leeromgeving. Dit betekent dat de school het traditionele (betegelde) schoolplein omvormt naar een plein waarin natuur en water de hoofdrol spelen. Hierdoor ontstaat er een leerzame en gezonde speelplaats waar de kinderen en docenten veel plezier aan zullen beleven. 

Samen aan de slag

De komende maanden gaan kinderen en docenten, onder begeleiding van een coach, aan de slag met het plan en ontwerp. Over ongeveer een half jaar moet het schoolplein klaar zijn en feestelijk geopend worden. “Onze kinderen verdienen een mooi avontuurlijk schoolplein waar ze veel kunnen leren en ontdekken, er is straks voor elk kind iets te beleven”, aldus directeur Kirsten Belt van Basisschool Op de Tump.

GroenBlauwe schoolplein

Het GroenBlauwe schoolplein gaat verder dan het planten van een boom of plaatsen van een insectenhotel. “Als we met een school aan de slag gaan, werken we toe naar een duurzame en klimaatvriendelijke inrichting van het hele schoolplein. Het wordt uiteraard een plein waar kinderen graag spelen en leren. Maar we zorgen vooral ook voor voldoende groen en mogelijkheden om regenwater goed op te slaan en af te voeren. Het hele schoolplein gaat op de schop, het is een echte revolutie, legt Ingrid Langenhoff, programmamanager van de GroenBlauwe Revolutie uit.

Global Goals schoolplein

Project

GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen is een project van Waterklaar, het samenwerkingsverband van de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg. Het project heeft als doel om binnen 6 jaar 80% van de basisschoolpleinen in Noord- en Midden-Limburg om te vormen van een betegeld schoolplein naar een plein waarin natuur en water de ruimte krijgen. Een GroenBlauw schoolplein is niet alleen gezonder, duurzamer en leerzamer, maar ook beter voor de biodiversiteit en voor het voorkomen van droogte, hittestress en wateroverlast. 

Global Goals

Global Goal 13: klimaatactie

Gemeente Maasgouw heeft zich verbonden aan de Global Goals. Dit zijn 17 doelen voor een betere, duurzame wereld. Global Goal 13 gaat over de actie die nodig is om klimaatverandering en de impact hiervan te bestrijden. Iedereen ondervindt de gevolgen van klimaatverandering, of het nu gaat om veranderende weerpatronen, extreme regenbuien of langdurige periodes van droogte en hittestress. Wat kunnen we doen om onze weerbaarheid te verhogen en ons aan te passing aan deze klimaatrisico’s. En welke maatregelen zijn nodig om klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hoe de gemeente Maasgouw dit wil aanpakken staat beschreven in de Klimaatadaptatie strategie en het uitvoeringsprogramma. Het omvormen van versteende schoolpleinen naar een duurzame klimaatvriendelijke inrichting is één van de acties uit dit programma van de gemeente.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op de website van GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen(externe link).