Voor het besturen van een auto, vrachtwagen, bromfiets of ander motorvoertuig heeft u een rijbewijs nodig. Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan vraagt u bij de gemeente waar u staat ingeschreven uw eerste rijbewijs aan. Ook uw rijbewijs vernieuwen of vervangen doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Wat moet ik doen?

Voor de aanvraag van een rijbewijs komt u persoonlijk bij ons langs. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Maak direct een afspraak

Spoed

Heeft u uw rijbewijs snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Als u een spoedaanvraag voor 14:00 uur heeft gedaan, kunt u uw rijbewijs meestal de volgende werkdag na 11:00 uur ophalen. 

Hou er rekening mee dat zich altijd onvoorziene omstandigheden voor kunnen doen waardoor uw rijbewijs niet op de afgesproken termijn binnen is. Dit geldt ook voor een spoedprocedure.

Wat moet ik meenemen?

Neem het volgende mee naar de afspraak:

 • een recente pasfoto (in kleur), niet ouder dan zes maanden. De foto moet voldoen aan de pasfoto-eisen;
 • pinpas (of contant geld) om te betalen;
 • vraagt u uw eerste rijbewijs aan, neem dan een geldig paspoort of identiteitskaart mee;
 • bij het verlengen van uw rijbewijs moet u uw oude rijbewijs meenemen. Is het rijbewijs niet meer geldig, kwijt of gestolen? Neem dan ook een geldig paspoort of identiteitskaart mee.

Wat kost het?

De tarieven zijn:

 • rijbewijs: € 41,60
 • toeslag spoedaanvraag rijbewijs (extra kosten): € 34,10
 • omwisseling buitenlands rijbewijs: € 52,10

Hoe gaat het verder?

U kunt uw nieuwe rijbewijs na 7 werkdagen bij ons ophalen. Dit kunt u niet door iemand anders laten doen. Bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs geldt de aanvraagdatum als ingangsdatum van het nieuwe rijbewijs. Neem uw oude mee en lever dit in. Haal uw rijbewijs binnen 3 maanden op. Daarna vervalt uw rijbewijs en moet u een nieuwe aanvragen.

Voor het ophalen van uw rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich hiervoor (tijdens de openingstijden van burgerzaken) melden bij de receptie.

Geldigheid

Voor personen jonger dan 65 jaar is een rijbewijs 10 jaar geldig. Voor personen tussen de 65 en 70 jaar is een rijbewijs geldig tot de 75e verjaardag. Bent u tussen de 70 en 75 jaar oud? Dan is uw rijbewijs 5 jaar geldig. Voor personen ouder dan 75 jaar is een rijbewijs maximaal 5 jaar geldig. Rijbewijs C (vrachtwagen) en rijbewijs D (bus) zijn maximaal 5 jaar geldig.

Kwijt of gestolen

Als uw rijbewijs kwijt of gestolen is, kunt u bij de gemeente persoonlijk een nieuw aanvragen, nadat u een verklaring van verlies of diefstal heeft ingevuld. Na 7 werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen. Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje spoed.

Het is voor burgers ook mogelijk om zelf, 24 uur per dag, een melding van verlies of diefstal van een Nederlands rijbewijs te registreren. Deze melding doet u online via de website van de RDW. Uw rijbewijs wordt na de melding direct ongeldig. Voor het online melden van verlies, diefstal of misbruik van het rijbewijs heeft u een DigiD nodig. Meer informatie is te vinden op de website van de RDW.

Maak direct een afspraak

Gezondheidsverklaring

Het is belangrijk dat u gezond bent als u aan het verkeer deelneemt. Soms heeft u een gezondheidsverklaring nodig voor het aanvragen of verlengen van uw rijbewijs. Dit is een formulier met vragen over uw geestelijke en lichamelijke gezondheid. Deze verklaring moet u invullen voordat u rijexamen gaat doen.

In de volgende situaties heeft u een gezondheidsverklaring nodig:

 • u vraagt voor de eerste keer een rijexamen aan of u wilt een categorie-uitbreiding van uw rijbewijs;
 • u wilt uw rijbewijs C of D halen of dit verlengen;
 • u heeft een medische beperking;
 • uw rijbewijs is ingenomen;
 • u bent 75 jaar of ouder.

U kunt een gezondheidsverklaring kopen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Op de website van het CBR vindt u ook meer informatie over de gezondheidsverklaring en over de medische keuring die soms nodig is. U kunt ook een gezondheidsverklaring bij de gemeente halen. 

Maak direct een afspraak

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Een buitenlands rijbewijs is in Nederland maar tijdelijk geldig. Woont u langere tijd in Nederland? Is uw rijbewijs afgegeven in een land binnen de EU, EER of Zwitserland? Dan kunt u uw rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs

Wat moet ik meenemen?

Bij de aanvraag heeft u nodig:

 • uw geldige buitenlandse rijbewijs;
 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • een recente kleuren pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) die voldoet aan de pasfoto-eisen;
 • indien van toepassing een verklaring van geschiktheid van het CBR;
 • is uw buitenlandse rijbewijs (of één of meerdere categorieën hierop) verlopen? Dan moet u een verklaring meenemen van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven, waaruit blijkt dat er geen bezwaar is tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs;
 • is uw buitenlandse rijbewijs kwijt of gestolen? Dan wordt er tijdens de afspraak een verklaring van vermissing opgemaakt. U moet dan een gewaarmerkte verklaring meenemen van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven, waaruit de afgiftedatum en de geldigheid van het buitenlandse rijbewijs blijkt.

Maak direct een afspraak

Bent u tevreden over deze pagina?