Op dinsdag 28 mei vindt de raadsvergadering in de raadszaal van de gemeente Maasgouw plaats. U bent welkom om deze vergadering vanaf de publieke tribune te volgen. U kunt deze ook online volgen.

Agenda

De agenda volgt. De stukken vindt u straks via het raadsinformatiesysteem.

Live volgen

U bent welkom om de vergadering bij te wonen. De raadsvergadering is ook online te volgen via deze link. De video-opnames die tijdens de raadsvergadering gemaakt worden, kunt u ook achteraf terugkijken.

Meer weten?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over nieuwbouw of de hoogte van de gemeentelijke belastingen. De gemeenteraad controleert ook de uitvoering van zijn besluiten.