Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) gaat maximaal 20 statushouders onderbrengen in hotel Fletcher La Ville Blanche in Thorn. Dat heeft het COA de gemeente Maasgouw afgelopen vrijdag medegedeeld. Met deze maatregel wil het COA de druk op de asielopvang verlichten. 

Op dit moment zijn bijna 10.000 plekken in de asielopvang bezet door statushouders die al langer dan 14 weken wachten op een woning. Met de plaatsing van 20 statushouders in Thorn wil het COA plekken vrijmaken voor asielzoekers die nu in azc's verblijven die gaan sluiten.

De gemeente heeft geen invloed op deze beslissing van het COA. Statushouders hebben een (tijdelijke) verblijfsvergunning en verblijven dus rechtmatig in Nederland. Hierdoor heeft het COA  geen toestemming van de gemeente nodig om de statushouders in een hotel te plaatsen. 

De statushouders verblijven onder de verantwoordelijkheid van het COA. Op dit moment wordt uitgegaan van een verblijfsduur van twee maanden, maar verlenging is mogelijk. De exacte datum van plaatsing is nog niet bekend, maar naar verwachting zal dit deze week zijn. 

Meer informatie

We begrijpen dat dit vragen kan oproepen en we staan klaar om die te beantwoorden. Mocht u meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met Mireille Eilers, beleidsmedewerker sociaal domein (0475-85 25 00). Op de website van het COA(externe link) vindt u meer informatie over de opvang in hotels.