De gemeente ondersteunt inwoners bij het isoleren van hun woning. Huiseigenaren uit de gemeente Maasgouw die hun huis gaan isoleren, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor het ondersteunen van huiseigenaren bij het nemen van grote isolatiemaatregelen, zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie, bodemisolatie, glasisolatie of dakisolatie.

Beschikbare subsidies

De subsidie is in de volgende twee groepen verdeeld. 

Huishoudens met een laag inkomen en hoge energielasten

Eén subsidie is voor huishoudens met een laag inkomen en hoge energielasten door een slechte kwaliteit van de woning. Specifiek gaat dit om huishoudens die energietoeslag hebben ontvangen in 2023 én een woning met een slecht energielabel (E, F of G) . Deze mensen krijgen ook een energieadvies aan huis. Zij komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 5.000,- per woning voor de gemaakte kosten. Hiervan kunnen één of meerdere isolatiemaatregelen worden betaald. Deze huiseigenaren zijn via een brief direct benaderd met dit aanbod. Voor deze subsidie stelt de gemeente in totaal een bedrag van € 275.000,- beschikbaar.

Overige huishoudens

Daarnaast is er een subsidie voor huiseigenaren die niet in bovenstaande groep vallen om hun woning te isoleren. Zij komen in aanmerking voor een subsidie van 30% van de gemaakte kosten tot maximaal € 750. Hiervoor trekt de gemeente een bedrag van in totaal € 175.000,- uit. 

Subsidievoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken, moet u voldoen aan de subsidievoorwaarden. U kunt alle subsidievoorwaarden vinden in de deelverordening subsidie Isolatieaanpak. Hieronder geven we u een overzicht van enkele van de voorwaarden uit de subsidie:

  • De subsidie is voor het nemen van grote isolatiemaatregelen aan uw bestaande woning: spouwmuurisolatie, dakisolatie, zolder- of vlieringisolatie, vloerisolatie of bodemisolatie of HR++ glas.
  • Spouwmuurisolatie en dakisolatie van buitenaf is alléén toegestaan wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden van ‘natuurvriendelijk isoleren’. Meer informatie daarover vindt u op deze website over natuurvriendelijk isoleren.
  • De isolatiemaatregelen kunnen worden uitgevoerd door een zelf gekozen bouwinstallatiebedrijf of lopen via de inkoopactie bij Winst uit je woning. Meer informatie daarover vindt u verderop op de website.
  • Subsidie aan inwoners in een monument wordt enkel verstrekt voor dakisolatie van binnenuit, voor zolder- of vlieringisolatie.
  • Deze subsidie is te combineren met andere subsidieregelingen, waarbij nooit meer dan 100% van de kosten vergoed wordt.
  • Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij geldt op = op.

Subsidieaanvragen worden afgehandeld via Winst uit je woning. U kunt uw aanvraag indienen via de website Winst uit je woning, bereikbaar via onderstaande button:

Winst uit je Woning

Aantrekkelijke inkoopactie energiebesparende maatregelen 

De gemeente organiseert met Winst uit je woning een inkoopactie voor isolatie- en andere duurzame maatregelen. Winst uit je woning heeft het uitzoekwerk al gedaan: alle installateurs en isolatiebedrijven, die
meewerken aan deze actie, voldoen aan voorwaarden op het gebied van kwaliteit, service en garantie. De inkoopactie geldt voor isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. De isolerende maatregelen uit deze inkoopactie kunt u combineren met de isolatiesubsidie. 

U kunt meedoen door zich tot uiterlijk zondag 9 juni 2024 aan te melden via de website van Winst uit je Woning:

Inkoopactie Winst uit je Woning  

U ontvangt dan advies en offertes op maat. Vaak is hiervoor een woningbezoek nodig. Indien u in de doelgroep valt met huishoudens van energietoeslag én een slecht energielabel, is dit gratis. In de andere gevallen betaalt u meestal een kleine eigen bijdrage. Als u akkoord gaat met de werkzaamheden, bepaalt u samen met de uitvoerder wanneer u de klus laat uitvoeren. Winst uit je woning helpt u gratis met de mogelijke subsidieaanvraag. Het subsidiebedrag van de isolatiesubsidie wordt na een akkoord op de offerte voor u gereserveerd. U ontvangt een factuur voor het eventuele restant bedrag.

U komt ook in aanmerking voor de subsidie als u zelf een uitvoerder vindt. Let op dat de isolatie moet voldoen aan de voorwaarden van de subsidieregeling. U doet een aanvraag via het formulier Waardebon inwisselen voor isolatiemaatregelen. Als u een voorlopige beschikking ontvangt, wordt het subsidiebedrag voor u gereserveerd. Na uitvoering van de maatregel dient u nog extra informatie in als bewijs, zoals de factuur en foto’s. Na goedkeuring ontvangt u een definitieve beschikking en wordt het subsidiebedrag aan u terugbetaald.  

Meer weten?

Heeft u nog andere vragen over de isolatiesubsidie of de inkoopactie? Bel dan met de servicedesk van Winst uit je woning tussen 8:30 uur en 17:30 uur op 023 - 583 69 36 of mail naar info@winstuitjewoning.nl

Deelverordening