Wat vindt u van de plannen voor het nieuwe winkelhart Heel? Dat was de centrale vraag in de enquête waaraan 245 gebruikers van het winkelcentrum in Heel deelnamen. Zij waren overwegend positief over de herinrichtingsplannen die nu zijn uitgewerkt.

Wat vinden de inwoners van het huidige winkelcentrum?

Wat maakt ons huidige winkelcentrum zo aantrekkelijk? Allereerst waarderen bezoekers de uitstekende bereikbaarheid en het ruime parkeeraanbod. Ook zijn ze blij met het diverse aanbod aan winkels, met onder andere een supermarkt die voorziet in onze dagelijkse behoeften. Het winkelgebied vervult ook een sociale rol, waar mensen samenkomen en het gemeenschapsgevoel versterken.

Welke verbeterpunten zijn er?

Uiteraard zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Veel inwoners hebben aangegeven dat ze graag een uitgebreider winkelaanbod zien, met bijvoorbeeld een drogisterij en een extra supermarkt. Ook zijn horecagelegenheden een welkome toevoeging. Daarnaast willen inwoners een betere uitstraling van het winkelcentrum, maar wel met behoud van het karakteristieke dorpsgevoel.

Suggesties voor een betere verkeersveiligheid

Inwoners hebben enkele waardevolle suggesties gedaan voor de herinrichting. Zo pleiten zij voor het verkeersluw maken van de Dorpsstraat en het creëren van een echt plein op het Wilhelminaplein. Deze initiatieven kunnen de verkeersveiligheid vergroten en de beleving van het winkelgebied versterken.

Belang van inspraak

Wethouder Tim Snijckers benadrukt het belang van luisteren naar de lokale gemeenschap. “Het onderzoek geeft ons waardevolle inzichten in de behoeften en verwachtingen van de inwoners. Het is essentieel dat het nieuwe winkelhart niet alleen functioneel is, maar ook aansluit bij onze identiteit en behoeften.”

Hoe nu verder?

Het is nu aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het definitieve plan voor het nieuwe winkelgebied en de benodigde financiële bijdrage van de gemeente. In juli 2024 neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Tegelijkertijd vraagt gemeente Maasgouw een financiële bijdrage aan vanuit de subsidieregeling Impulsaanpak Winkelgebieden van het rijk. Naar verwachting is eind september duidelijk of deze subsidieaanvraag wordt toegekend. Als dat het geval is, kunnen we doorgaan naar de volgende fase van het project. 

Het plan dat is opgesteld, zal dan samen met de vastgoedpartners binnen het Winkelhart-project worden uitgewerkt tot een concreet ontwerp. Dit ontwerp moet uiterlijk eind 2025 gereed zijn.

Impressie centrum Heel