Op maandag 13 mei organiseren Netbeheerder TenneT en Provincie Limburg van 16.00-17.30 uur en van 19.00-21.00 uur een inloopbijeenkomst over de verzwaring van de hoogspanningskabels tussen Graetheide en Maasbracht en de bouw van een 380 kV-hoogspanningsstation nabij het bestaande station. Tijdens deze inloopbijeenkomst krijgt u informatie over wat er gaat gebeuren, wat de omgeving hiervan merkt en waarom dit nodig is. 

Inloopbijeenkomst

Maandag 13 mei van 16.00-17.30 uur en van 19.00-21.00 uur is iedereen welkom in het Baekerhoes, Kerkstraat 1 in Brachterbeek (Maasbracht). Initiatiefnemer TenneT en Provincie Limburg leggen u graag uit wat er gaat gebeuren. Aanmelden hiervoor is niet nodig. 

Bent u maandag 13 mei verhinderd, dan bent u ook welkom op:

  • Dinsdag 14 mei van 19.00 - 21.00 uur in Hotel Restaurant de Roosterhoeve, Hoekstraat 29, Roosteren
  • Woensdag 15 mei van 19.00 - 21.00 uur bij Hotel van der Valk Stein-Urmond, Mauritslaan 65, Urmond

Versnellen

Het versnellen van het proces is nodig, omdat steeds meer consumenten elektrisch rijden, elektrisch verwarmen en koken en omdat bedrijven en industrieën ook overstappen van fossiele brandstoffen op elektriciteit. Bovendien wekken zowel bedrijven als consumenten steeds meer groene stroom op met behulp van windmolens en zonnepanelen. Op veel plaatsen is het elektriciteitsnet inmiddels ‘vol’. Om aan de wens van huishoudens en ondernemers tegemoet te kunnen komen, moet de capaciteit van het elektriciteitsnet minimaal verdubbeld worden.

Ruimtelijke procedure

Provincie Limburg heeft in afstemming met de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Sittard-Geleen, het bevoegd gezag overgenomen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om versneld aan de slag te kunnen gaan en daarmee ruimte te creëren op een druk elektriciteitsnet.

Provincie Limburg start nu op verzoek van TenneT een ruimtelijke procedure om de genoemde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De Provincie Limburg coördineert de besluitvorming en is verantwoordelijk voor het te nemen projectbesluit. Met de publicatie van de ‘Kennisgeving Voornemen en Participatie’ op 24 april 2024 begint de procedure voor de opwaardering van de hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Graetheide en de bouw van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation. Dit beoogde, nieuwe hoogspanningsstation is een belangrijk knooppunt in het landelijke 380.000 volt netwerk én voor de onderliggende elektriciteitsnetten met een lagere spanning. 

Participatie

Provincie Limburg en TenneT vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan deze plannen, om zo tot een beter project te komen. Daarom nodigen wij burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen uit om mee te denken. Dat kan door een reactie te geven op dit voornemen tijdens de inloopbijeenkomst. Andere mogelijkheden om mee te denken en te praten vindt u vanaf 25 april terug in het Voornemen en Voorstel Participatieplan op de website van provincie Limburg. De inspraakperiode is van 25 april tot en met 5 juni 2024. 

Een passende energiemix met een passend netwerk

Het vinden van een nieuwe, passende energiemix (een combinatie van verschillende bronnen en dragers van energie) en het bouwen van het netwerk hiervoor is voor Limburg een grote uitdaging. Want bijna elke oplossing vraagt ook ruimte. Ruimte in onze omgeving. Ook waar die ruimte al krap is. Dat vraagt om keuzes die soms ingrijpend zijn voor de omgeving. Keuzes die misschien niet door iedereen als de beste keuze voor de eigen situatie worden gezien.

Maar op lange, en ook op korte termijn, leveren alle maatregelen vooral ook voordelen op. Nieuwbouwprojecten kunnen worden aangesloten. Inwoners kunnen (nog meer) overstappen op bijvoorbeeld elektrisch rijden. Bedrijven kunnen door een nieuwe aansluiting verder met hun duurzaamheidsplannen of uitbreidingen. Dit heeft gunstige gevolgen voor onze arbeidsmarkt en banen worden behouden. De uitstoot gaat omlaag. Op de lange termijn wordt onze leefomgeving schoner. Dit is positief voor onze natuurgebieden en voor alle Limburgers.