Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of werkplek aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplaats waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.

Hoe werkt het?

 Criteria om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats:

 • de aanvrager heeft een gehandicaptenparkeerkaart;
 • de aanvrager heeft een geldig rijbewijs;
 • de aanvrager verplaatst zich zelfstandig in een eigen motorvoertuig op meer dan twee wielen;
 • het voertuig is geregistreerd op het woonadres van de aanvrager;
 • de aanvrager heeft geen mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren of kan deze ook niet op redelijke wijze realiseren;
 • de gehandicaptenparkeerplaats mag de verkeersveiligheid en de doorstroming niet in gevaar brengen;
 • de gereserveerde parkeerplaats kan alleen voor het woonadres van de aanvrager worden aangevraagd. Voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij het werkadres hoort de werkgever te zorgen;
 • de verkeerssituatie laat het toe dat de passagier veilig bij de woning in en uit kan stappen;
 • de gehandicaptenparkeerplaats is te realiseren binnen loopafstand van de woning van de aanvrager, in ieder geval binnen een afstand van 100 meter;
 • gemeente Maasgouw behoudt zich het recht een locatie aan te wijzen die afwijkt van de voorkeur van de aanvrager. De afwijkende locatie moet wel binnen 100 meter van de woning van aanvrager te vallen.

Wat moet ik doen?

Vul onderstaand online formulier in. U geeft dit door via Burgerberichten.

DigiD linkAanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats

Wat kost het?

Als de gehandicaptenparkeerplaats wordt toegekend, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • de kosten voor aanleg van een parkeerplaats;
 • de kosten voor het wijzigen van het onderbord op verzoek van de aanvrager.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag en het eventueel treffen van een verkeersbesluit voor de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats worden geen kosten in rekening gebracht. Ook zijn de kosten voor het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats voor rekening van de gemeente.

Goed om te weten

Er zijn ook algemene of openbare gehandicaptenparkeerplaatsen. Daar mogen alle voertuigen met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren. In Maasgouw spreiden we deze gehandicaptenparkeerplaatsen zoveel mogelijk. Als u hier een aanvraag voor wilt doen, neem dan contact met ons op. Hou er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.