Gehandicaptenparkeerkaarten worden verstrekt door de gemeente. U kunt hiervoor terecht bij het Sociaal Wijkteam.

Hoe werkt het?

De gehandicaptenparkeerkaart is bedoeld voor mensen die als gevolg van een aandoening of gebrek redelijkerwijs niet in staat zijn meer dan 100 meter te voet af te leggen. Er zijn drie soorten kaarten:

Bestuurderskaart

Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto of brommobiel, dan kunt u een verzoek indienen voor een bestuurderskaart. Met deze kaart kunt u een auto onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Wel is de kaart persoonsgebonden.

Passagierskaart

Als u door uw handicap voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van een chauffeur, kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden.

Instellingenkaart

Instellingen kunnen voor collectief vervoer van hun bewoners een gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze kaart is het niet meer noodzakelijk om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Wat moet ik doen?

Vul het formulier op deze pagina in en lever dit samen met 1 recente pasfoto in bij het Sociaal wijkteam. 

Wat kost het?

Voor de gehandicaptenparkeerkaart betaalt u € 49,- . Deze kosten betaalt u bij het indienen van de aanvraag en dit is voor de hele procedure. Ook als u een afwijzing ontvangt, betaalt u deze kosten.

In het Sociaal Maatschappelijk Centrum De Spil kunt u alleen per pin betalen. Betaalt u liever contant? Dan kunt u de legeskosten betalen in het gemeentehuis. 

Hoe gaat het verder?

Nadat uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart is ingediend, vragen wij een medisch advies op bij de medisch adviseur. Dit is wettelijk verplicht. Vervolgens nodigt deze u uit om bij één van de adviseurs op het spreekuur te komen. U dient altijd zelf te verschijnen, uw medicijnkaart mee te nemen en eventuele loophulpmiddelen. Tijdens het vraaggesprek van ongeveer 15 minuten met de adviseur wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een kaart. Het kan zijn dat bij de verlenging van de parkeerkaart een medische keuring niet noodzakelijk is. 

Bij onduidelijkheid kan er (met uw toestemming ) informatie opgevraagd worden bij uw huisarts, specialist of andere behandelaar. Tevens is het mogelijk dat er een zeer beperkt lichamelijk onderzoek wordt verricht. Het advies van de medisch adviseur gaat terug naar de gemeente.

Besluit

De gemeente neemt het besluit of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. U krijgt automatisch bericht over de beslissing. Dit duurt maximaal 8 weken. Als noodzakelijk is dat de medisch adviseur informatie opvraagt (met uw toestemming) bij uw huisarts, specialist of behandelaar, kan het langer duren. 

Als u het oneens bent met de beslissing kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Afhalen

Als uw aanvraag wordt toegekend, dan nemen wij contact met u op om door te geven dat de kaart voor u klaarligt. U kunt deze afhalen bij De Spil. Denk daarbij aan uw legitimatiebewijs.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam