In beschermde stads-en dorpsgezichten en bij monumenten mag je niet zomaar zonnepanelen op het dak leggen. Gemeente Maasgouw heeft een dakenkaart ontwikkeld voor onze drie beschermde stads- en dorpsgezichten (Thorn, Wessem en Stevensweert). Op de dakenkaart kunt u zien welke panden er binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht vallen en welke daken hier het meest geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen.

Plattegrond

Een dakenkaart is een plattegrond waarop elk dak binnen de beschermde kern te zien is. De daken hebben een kleur gekregen. Op die manier kunt u zien hoe goed een dak zichtbaar is vanaf de openbare  ruimte en op welke daken zonnepanelen bij voorkeur aangebracht kunnen worden. Deze kaart is slechts een hulpmiddel om te zien welke daken qua zichtbaarheid het meest geschikt zijn voor zonnepanelen. Het geeft dus niet de geschiktheid op basis van bezonning aan. Daar kan onder andere de website zonatlas(externe link) voor geraadpleegd worden.

Maatwerk

Het leggen van zonnepanelen op of bij een monument of een huis binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht is maatwerk. Voor ieder dak binnen het beschermd dorps- of stadsgezicht geldt een vergunningsplicht. De MER Omgevingscommissie beoordeelt elk plan voor zonnepanelen afzonderlijk. Zij bekijkt of en hoe er zonnepanelen op het dak mogen worden gelegd. De zichtbaarheid en de plaatsing van panelen is hierin leidend en bepaalt de mogelijkheden en onmogelijkheden van een initiatief.

Technische details 

De zichtbaarheid van daken is geanalyseerd vanuit het openbaar gebied. De daken zijn verdeeld in (raster)vlakken van 50 cm bij 50 cm. Vanaf verschillende observatiepunten is (vanaf de gemiddelde ooghoogte) gekeken of een dak, of een gedeelte van een dak, zichtbaar is. Hoe vaker een dak/rastervlak zichtbaar is vanuit verschillende observatiepunten, hoe hoger de zichtbaarheid.

De zichtbaarheid is verdeeld in 3 categorieën.

  1. Lage zichtbaarheid (lichtblauw): Rastervlakken gezien door 100 of minder observatiepunten 
  2. Matige zichtbaarheid (midden blauw): Rastervlakken gezien door 100 tot 1500 observatiepunten 
  3. Hoge zichtbaarheid (donkerblauw): Rastervlakken gezien door 1500 of meer observatiepunten

Voorwaarden

Hoe zichtbaarder het dak is vanaf de openbare ruimte, hoe meer voorwaarden gesteld worden voor het aanbrengen van de panelen. Uitgangspunt is dat er altijd een vergunning moet worden aangevraagd. Of er daadwerkelijk zonnepanelen gelegd mogen worden, bepaalt de onafhankelijke MER Omgevingscommissie. De voorwaarden voor de initiatieven staan beschreven in de nadere regels. De link vindt u hieronder..