De gemeente controleert of iedereen die bouwt, zich houdt aan de regels. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te bouwen is. Denkt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De toezichthouders van de gemeente hebben de volgende rechten om goed te kunnen controleren:

 • zij mogen gebouwen betreden zonder toestemming. Dit geldt niet voor een woning;
 • zij mogen informatie opvragen;
 • zij mogen zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken;
 • zij mogen zaken onderzoeken. Bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen.

Wordt er gebouwd tegen de regels? Dan kan de gemeente de bouw stoppen of de toegang tot het gebouw sluiten.

Wat moet ik doen?

Geef het door aan de gemeente als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt. Dit doet u bij de Omgevingsdienst van Servicecentrum MER via 0475 - 25 51 00. Lees hier meer over handhaving.

Verplichte verbetering woning

Uw woning, woonkeet of woonwagen mag, net zoals elk bouwwerk, geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en de omgeving. Daarom zijn er regels opgesteld die voorschrijven waar gebouwen in elk geval aan moeten voldoen in het Bouwbesluit.

Hoe werkt het?

De eisen in het Bouwbesluit waaraan uw woning moet voldoen gaan over:

 • technische voorschriften van veiligheid;
 • gezondheid;
 • bruikbaarheid;
 • energiezuinigheid en milieu;
 • installaties;
 • brandveiligheid (brandveilig bouwen én brandveilig gebruik);
 • bouw- en sloopwerkzaamheden;
 • bouw- en sloopafval.

Wat moet ik doen?

U krijgt bericht van de gemeente als u iets moet verbeteren aan uw woning. Hierin staat ook binnen welke termijn u dit moet doen. Als u dit niet doet dan kan de gemeente de woning sluiten of zelf werkzaamheden uitvoeren. De kosten zijn dan voor u.