Afgelopen week hebben de deelnemers aan de aanplantregeling van de gemeente Maasgouw hun plantsoen opgehaald. U kunt misschien ook meedoen! Woont u in het buitengebied of bent u eigenaar van een landbouwperceel en wilt u uw woonomgeving verder vergroenen? Dan helpen wij u een handje.

Wilt u gebiedseigen landschapselementen aanleggen zoals bijvoorbeeld (struweel)hagen, (knot)bomen, hoogstam fruitbomen of houtsingels? Dan kunt u bij ons planten en bijkomende materialen aanvragen. Zo dragen we bij aan een aantrekkelijk landschap voor mens én dier.

Voorwaarden

Er zijn wel enkele voorwaarden:

  • het perceel ligt in gemeente Maasgouw;
  • de percelen liggen in het buitengebied of in dorpsranden;
  • er worden alleen inheemse planten toegepast;
  • deelnemers houden de beplanting minimaal tien jaar in stand;
  • deelnemers nemen deel aan instructiebijeenkomsten.

Compensatieverplichtingen in het kader van Limburgs Kwaliteitsmenu of Wet Natuurbescherming komen niet in aanmerking.

Deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 250. Hiervoor krijgt u plantmateriaal en bijkomende materialen ter waarde van maximaal € 1.350, een intakegesprek, een advies, plantlijst en schetsplan, en plant- en beheerinstructies.

Aanmelden

Aanmelden kan door dit formulier(externe link) in te vullen. Let op! Er kunnen maximaal tien initiatieven per jaar gehonoreerd worden. Aanvragen worden in behandeling genomen op basis van volgorde van aanmelding. Meld u dus op tijd aan!