Heeft u het vermoeden dat een zorgaanbieder regels overtreedt om er zelf beter van te worden of komt hij/zij afspraken niet na? Zet een zorgaanbieder personeel in dat niet in staat is om de juiste begeleiding te bieden? Of weet u dat iemand een persoonsgebonden budget (pgb) heeft die daar misbruik van maakt? Dan willen we graag dat u dit meldt bij ons. Wij willen dat inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat die zorg van goede kwaliteit is.

Wat we niet willen, is dat gemeenschapsgeld uitgeven wordt aan zorg die niet geleverd wordt of die van slechte kwaliteit is. Ondanks dat we strenge eisen stellen aan de kwaliteit van zorg, kunnen we niet altijd voorkomen worden dat het toch mis gaat. En dan is uw melding heel belangrijk.

Wat is zorgfraude?

Hieronder vindt u een kort filmpje waarin uitgelegd wordt wat zorgfraude is en in wat voor soort situaties dit kan spelen.

Melding maken

Bij het Meldpunt Zorg(fraude) kunt u signalen doorgeven wanneer de afgesproken zorg niet wordt geleverd of bij vermoedens dat het zorggeld niet goed besteed wordt. U kunt een melding doen voor uzelf of voor iemand anders. U kunt een melding ook anoniem doen.

Ga naar het online meldformulier