Woont u op een schip dat ligt in het openbaar water van gemeente Maasgouw? Dan is de woonschepenverordening op u van toepassing. Hierin staan regels voor woonschepen.

Waarom zijn er regels voor woonboten?

De gemeente Maasgouw is een waterrijke gemeente. De Maas, het Julianakanaal, het kanaal Wessem-Nederweert en diverse grotere en kleinere, solitaire en aangetakte plassen worden binnen de gemeentegrenzen gevonden. Bijna elke kern binnen de gemeente vindt dan ook wel ergens de aansluiting bij het water. Veel mensen willen recreëren op en rond het water, maar enkelen willen ook wonen op het water. Om verschillende redenen is het niet wenselijk dat overal ligplaatsen worden ingenomen door woonschepen. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan zaken als veiligheid en een vrije doorvaart. 

Daarom is er een woonschepenverordening opgesteld. Hierin staan regels waar eigenaren van een woonschip aan moeten voldoen.

Waar moet ik rekening mee houden?

In de woonschepenverordening staan onder andere regels over:

  • Waar een woonschip mag liggen;
  • Hoeveel schepen op een bepaalde plek mogen liggen;
  • Hoe u een ligplaatsvergunning aanvraagt;
  • Waar u aan moet voldoen om een ligplaats aan te vragen.

Waar zijn de ligplaatsen te vinden?

Ga naar de ligplaatsenkaart