De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Kloppen er gegevens niet? Vraag ons dan deze aan te passen. U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid. Ook kunt u enkele gegevens laten verwijderen.

Gegevens wijzigen

Wat moet ik doen?

Bel ons om een afspraak te maken voor een correctieverzoek. Neem het volgende mee als u naar het gemeentehuis komt voor uw afspraak:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • een document waarop uw foute gegevens staan;
 • een officieel document waarop de juiste gegevens staan, bijvoorbeeld een huwelijksakte.

Hoe gaat het verder?

Binnen 4 weken past de gemeente de onjuiste gegevens aan. U ontvangt bericht als wij de gegevens hebben aangepast. Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Persoonsgegevens verwijderen

U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

Wat kan ik laten verwijderen?

Adoptie

Als u bent geadopteerd, kunt u de volgende gegevens laten verwijderen:

 • de naam die u had voor de adoptie;
 • de namen van uw biologische ouders of verzorgers in de periode voor de adoptie;
 • de nationaliteit die u had voor de adoptie;
 • gegevens over de gemeente, het adres waar u ingeschreven stond en uw verblijf in de gemeente in de periode voor de adoptie;
 • uw eventuele vertrek uit Nederland.

Geslachtsverandering

Als u van geslacht bent veranderd, kunt u de volgende gegevens laten verwijderen:

 • gegevens over uw naam;
 • gegevens over uw geslacht;
 • gebruik van de achternaam van uw echtgenoot, geregistreerde partner of ex-partner.

Wat moet ik doen?

Vraag de gemeente om uw gegevens te verwijderen. Geef hierbij aan om welke specifieke gegevens het gaat en neem documenten van de adoptie of geslachtsverandering en uw geldige identiteitsbewijs mee. Als je jonger bent dan 16 jaar, moeten je ouders dit aan de gemeente vragen. Neem telefonisch contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak.

Bent u tevreden over deze pagina?