U mag niet zomaar een weg, stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Ook niet voor bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. U moet dan voldoen aan regels. In sommige gevallen, waarin de verkeersveiligheid in het gedrang komt, heeft u ook een ontheffing van de gemeente nodig. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van een hijskraan op de weg.

Wat moet ik doen?

Voor het plaatsen van een voorwerp moet u voldoen aan de nadere regels(externe link). Kunt u hier niet aan voldoen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie door:

  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen;
  • de plaats waar het voorwerp komt te staan;
  • de grootte van het voorwerp;
  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen.

Wilt u een voorwerp plaatsen om spullen in op te slaan? Bijvoorbeeld als u een container plaatst voor de tijdelijke opslag van puin of bouwmaterialen tijdens een verbouwing. Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Wat kost het?

Een ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg kost € 45,-

Hoe gaat het verder?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de ontheffing krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.