Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt.

Wat moet ik doen?

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen:

VOG aanvragen via de gemeente

U krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie en u levert dit volledig ingevulde formulier in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Online VOG aanvragen

Uw werkgever of andere organisatie heeft online een aanvraag voor een VOG gedaan. U ontvangt via die organisatie een e-mail met een link. Via de link logt u in met uw DigiD. Als u bent ingelogd, controleert en bevestigt u uw gegevens.

VOG direct aanvragen bij Justis

Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) of heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? Vraag de VOG dan bij Justis aan(externe link).

Wat moet ik meenemen?

Als u een VOG aanvraagt via de gemeente neemt u het volgende mee naar de afspraak:

  • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier;
  • geldig identiteitsbewijs.

Maak direct een afspraak

Hoe gaat het verder?

Een aanvraag voor een VOG wordt in behandeling genomen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnen 1 tot 4 weken ontvangt u een reactie. De uiteindelijke beslissing wordt gestuurd naar het adres dat in de aanvraag staat vermeld. 

Wat kost het?

Een VOG via de gemeente kost € 41,35.

Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG.

Bent u tevreden over deze pagina?