Bij de gemeente kunt u een (tijdelijke) verkeersontheffing aanvragen. Een ontheffing wordt slechts bij hoge uitzondering verleend.

Hoe werkt het?

De gemeente kan aan een verkeersontheffing bepaalde voorwaarden verbinden. Een ontheffing is uitsluitend geldig voor het kenteken dat op het ontheffingsbewijs staat vermeld. De geldigheidsduur hangt af van de soort ontheffing, maar is meestal maximaal één jaar. Ruim vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum moet u een verzoek om verlenging indienen. 

Hoe vraag ik een ontheffing aan?

Als u een verkeersontheffing wilt aanvragen, dan geeft u het volgende door:

  • geldig kenteken van het betreffende voertuig;
  • een verklaring over:
    de reden voor de ontheffing;
    de aard van de ontheffing;
    de plaats, de datum, het tijdstip en de duur van de ontheffing.

Uw aanvraag voor een ontheffing kunt u sturen naar de gemeente. Dit kan per e-mail naar VerkeerVervoer@gemeentemaasgouw.nl onder vermelding van 'verkeersontheffing aanvragen'.

Wat kost het?

De kosten van een verkeersontheffing zijn afhankelijk van waarvoor u een ontheffing aanvraagt. Kijk hiervoor in de legesverordening in hoofdstuk 19 'Verkeer en vervoer'(externe link)