Verhuizing doorgeven

Als u verhuist moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. U wordt dan automatisch uitgeschreven bij uw oude gemeente. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit doorgeven. U kunt een verhuizing doorgeven vanaf vier weken voor de verhuizing tot vijf dagen erna. Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen (tot en met 15 jaar) ;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (vanaf 16 jaar) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen (vanaf 16 jaar) voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Wat moet ik doen?

Online

U kunt een verhuizing digitaal aan ons doorgeven via het formulier op deze pagina. Om er zeker van te zijn dat u het bent, moet u wel inloggen met DigiD.

DigiDGeef uw verhuizing door

Aan de balie

Wilt u uw verhuizing persoonlijk doorgeven? Maak dan een afspraak. Bij een persoonlijke aangifte neemt u het volgende mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs. 
 • Het huur- of koopcontract (als bewijs van uw nieuwe adres).
 • Gaat u ergens inwonen? Dan neemt u de getekende 'Verklaring inwoning bij verhuizing' mee. Die vindt u hieronder.

Maak een afspraak

Gaat u bij iemand inwonen?

Als u verhuist naar een adres waar al iemand staat ingeschreven, moet u bij het melden van de verhuizing toestemming hebben van die bewoner via de 'verklaring inwoning bij verhuizing'. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of gaat inwonen bij uw familie.

Hieronder downloadt u deze toestemmingsverklaring. Als u uw verhuizing online doorgeeft, vragen we u om het getekende formulier te uploaden. Ook uploadt u een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner. Komt u langs? Zorg ervoor dat u de stukken dan meeneemt.

Briefadres

Als u een briefadres (niet te verwarren met postbusnummer) wilt aanvragen, moet u persoonlijk bij het loket van de gemeente langskomen. Inschrijven op een briefadres doet u bij de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken in de gemeente van de briefadresgever. Aan een briefadres zijn voorwaarden verbonden. 

Voor meer informatie en de voorwaarden over een briefadres kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0475 - 85 25 00.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe gaat het verder?

De gemeente past uw adresgegevens aan. De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Iemand machtigen

Als u iemand machtigt voor het doorgeven van een verhuizing heeft de gemachtigde het volgende nodig:

 • een ondertekende machtigingsbrief;
 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs;
 • een bewijs van uw nieuwe adres, er kan gevraagd worden naar een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen.

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:
'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.