Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland heeft gewoond. 

Hoe werkt het?

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u een rechtmatig verblijf heeft in Nederland. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit;
  • u heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie of Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland;
  • u heeft een geldige verblijfsvergunning.

U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Wat moet ik doen?

Voor inschrijving vanuit het buitenland moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen. Als uw partner en/of kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten uw partner en/of kinderen met u meekomen naar de gemeente. Na uw inschrijving krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid.

Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP(externe link). U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Wat moet ik meenemen?

Als u zich gaat inschrijven bij de gemeente heeft u de volgende documenten nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt;
  • documenten die bewijzen dat u hier woont, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning;
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte;
  • indien mogelijk een bewijs van uitschrijving van het land van vertrek met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat;
  • gaat u bij iemand inwonen? Neem dan schriftelijke toestemming mee van de hoofdbewoner;
  • komt u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Neem dan een bewijs van uitschrijving mee.

Wat kost het?

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe gaat het verder?

Uw inschrijving bij de gemeente duurt maximaal 4 weken.