Als u verhuist moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. U wordt dan automatisch uitgeschreven bij uw oude gemeente. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit doorgeven. U kunt een verhuizing doorgeven vanaf vier weken voor de verhuizing tot vijf dagen erna. Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Wat moet ik doen?

Online

U kunt een verhuizing digitaal aan ons doorgeven via het formulier op deze pagina. Om er zeker van te zijn dat u het bent, moet u wel inloggen met DigiD.

DigiD linkGeef uw verhuizing door

Aan de balie

Wilt u uw verhuizing persoonlijk doorgeven? Maak dan een afspraak. Bij een persoonlijke aangifte heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Ook kan er gevraagd worden naar een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koop- of huurcontract.

Maak een afspraak

Briefadres

Als u een briefadres (niet te verwarren met postbusnummer) wilt aanvragen, moet u persoonlijk bij het loket van de gemeente langskomen. Een briefadresgever vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Aan een briefadres zijn bepaalde voorwaarden(externe link) verbonden. 

Voor meer informatie over een briefadres, kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0475 - 85 25 00.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe gaat het verder?

De gemeente past uw adresgegevens aan. De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Iemand machtigen

Als u iemand machtigt voor het doorgeven van een verhuizing heeft de gemachtigde het volgende nodig:

 • een ondertekende machtigingsbrief;
 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs;
 • een bewijs van uw nieuwe adres, er kan gevraagd worden naar een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen.

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:
'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.