Verhuizen naar buitenland (emigratie)

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. Het is noodzakelijk dat u uw emigratie maximaal 5 dagen van tevoren doorgeeft aan de gemeente. 

Hoe werkt het?

Uw emigratie kunt u online doorgeven als alle bewoners van het adres tegelijk gaan emigreren. Woont u met meerdere personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Let op! U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft en dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum.

Een emigratie kan doorgegeven worden door:

  • iedereen die 16 jaar of ouder is;
  • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen);
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen);
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Wat moet ik doen?

Geef bij emigratie de volgende informatie door aan de gemeente:

  • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren;
  • uw oude adres;
  • uw nieuwe adres;
  • de datum van emigratie.

Wat moet ik meenemen?

Online

Als alle bewoners van het adres tegelijk emigreren, kunt u uw emigratie online doorgeven. 

DigiDVerhuizing naar het buitenland

Aan de balie

Verhuizen niet alle bewoners? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij ons langskomen. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren.

Maak direct een afspraak

Hoe gaat het verder?

U krijgt voor iedereen die gaat emigreren een uitschrijfbewijs mee. Doet u de aangifte van emigratie online wordt het uitschrijfbewijs opgestuurd naar uw nieuwe adres.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.