Onderzoek toekomstperspectief Clauscentrale-terrein en omgeving

Het Clausgebied in Maasbracht (Brachterbeek) is al decennialang een energieknooppunt van nationale betekenis. De Clauscentrale van RWE speelt een grote rol in de elektriciteitsvoorziening van Nederland en de hoogspanningsstations van Tennet en Enexis vormen een belangrijk knooppunt in het hoogspanningsnetwerk.

Door de energietransitie komen er in de toekomst veel nieuwe, grote energieprojecten van nationaal en provinciaal belang op dit knooppunt af. Om zicht te krijgen op de impact van deze projecten op het energieknooppunt Clausgebied lieten de Provincie Limburg, de gemeente Maasgouw en RWE een onderzoek uitvoeren. 

Eind april 2024 is het onderzoeksrapport opgeleverd aan provincie, gemeente en RWE als opdrachtgevers. Daarmee is het onderzoekstraject (incl. participatie) door de onderzoeksbureaus afgerond. Het raadsvoorstel en het rapport vindt u op deze pagina

Ook leest u hier de laatste ontwikkelingen via de nieuwsberichten.