In Thorn wordt de komende jaren flink aan de weg getimmerd. Er zijn verschillende ontwikkelingen gepland. Hierover leest u meer op de pagina gebiedsontwikkelingen. 

Alle nieuwe ontwikkelingen zijn van invloed op de verkeer- en parkeersituatie in Thorn.  Het verkeer van fietsers, auto’s en wandelaars neemt toe. Doordat het stadje zo dicht bebouwd is, is het moeilijk om al het verkeer in goede banen te leiden. Vooral in de historische kern waar de straten smal zijn. Met die beperkte ruimte moeten we slim omgaan. Om Thorn ondanks alle nieuwe ontwikkelingen bereikbaar, leefbaar, aantrekkelijk én veilig te houden gaat de gemeente een nieuw verkeersplan opstellen.

Evenwicht tussen verkeer en leefbaarheid

Allereerst liet de gemeente bureau Goudappel in 2022 een onderzoek doen naar de verkeer- en parkeersituatie in Thorn.  Daarbij is gekeken naar een goede verdeling van ruimte voor het autoverkeer en het wandel- en fietsverkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en naar verkeersveiligheid. Op basis van verkeersonderzoeken bracht bureau Goudappel een aantal scenario’s in beeld. De scenario’s waren de basis voor de eerste informatiebijeenkomst met de inwoners van Thorn. Onderaan de pagina kunt u de presentatie en het rapport downloaden.

In totaal ontving de gemeente ruim 80 zienswijzen op het verkeersadvies van Goudappel. Alle zienswijzen kunt u hieronder downloaden in één document. Wij hebben de zienswijzen geanonimiseerd. Hierdoor kan het zijn dat het document op sommige pagina's minder goed leesbaar is. U kunt de zienswijzen ook inzien in het gemeentehuis in Maasbracht.

Zienswijzenrapport

De gemeente gaat nu de zienswijzen samenvatten in een zienswijzenrapport. Dit rapport wordt ter inzage gelegd, zodra deze gereed is.

Stappenplan

Na het ontvangen van de zienswijzen, neemt de gemeente de volgende stappen: 

  • publicatie zienswijzenrapport
  • publicatie verkeer- en parkeerplan
  • twee inloopmiddagen 
  • behandeling in college van B&W 
  • behandeling in commissie en raad
  • invoering maatregelen scenario 1
  • invoering maatregelen scenario 2

Contact en vragen

Het verkeersplan is een onderdeel van het 'Land van Thorn'. Heeft u specifieke vragen over verkeer en parkeren? Dan kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Verkeer, Erik de Haan via er.deHaan@gemeentemaasgouw.nl