In Thorn wordt de komende jaren flink aan de weg getimmerd. Er zijn verschillende ontwikkelingen gepland, zoals het Land van Thorn. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de verkeers- en parkeersituatie in Thorn. 

Evenwicht tussen verkeer en leefbaarheid

In 2022 heeft adviesbureau Goudappel onderzoek gedaan naar de verkeers- en parkeersituatie in Thorn. Daarbij is gekeken naar een goede verdeling van ruimte voor het autoverkeer en het wandel- en fietsverkeer, bereikbaarheid en leefbaarheid en naar verkeersveiligheid. Op basis van verkeersonderzoeken bracht bureau Goudappel een aantal maatregelen in beeld. Dit advies is op 20 oktober 2022 gepresenteerd.

Zienswijzenrapportage 

In totaal ontving gemeente Maasgouw ruim 80 zienswijzen. Alle zienswijzen zijn verwerkt in een zienswijzenrapportage. Deze zienswijzenrapportage kunt u hieronder downloaden. U kunt de zienswijzenrapportage ook inzien in het gemeentehuis in Maasbracht.

Verkeers- en parkeerplan 

De zienswijzen zijn verwerkt in het verkeers- en parkeerplan. Het college van B&W heeft op 5 december 2023 ingestemd met het verkeersplan. Begin 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over het verkeers- en parkeerplan. Het plan kunt u hieronder downloaden en ligt ook ter inzage in het gemeentehuis. 

Planning

  • Behandeld in commissievergadering 20 februari 2024
  • Behandeld in gemeenteraad 5 maart 2024
  • Uitvoering maatregelen fase 1 (korte termijn) 2024
  • Uitvoering maatregelen fase 2 (lange termijn) 2025 - 2028

Contact en vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Verkeer, Dirk van der Heijden via d.vanderheijden@gemeentemaasgouw.nl  of 0475 - 85 25 00.