De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over nieuwbouw of de hoogte van de gemeentelijke belastingen. De gemeenteraad controleert ook de uitvoering van zijn besluiten.

Raadsleden worden rechtstreeks door de inwoners gekozen. Dat gebeurt elke vier jaar. 
In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. De meerderheid beslist. Het aantal raadsleden hangt af van het aantal inwoners van de gemeente gemeente. De gemeenteraad van Maasgouw heeft 19 raadszetels en vergadert in het gemeentehuis in Maasbracht.

Raadsvragen

Raadsvragen zijn vragen die schriftelijk door raadsleden worden gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De vragen worden door het college schriftelijk beantwoord.

Bekijk de gestelde raadsvragen en antwoorden

Raadsinformatiebrieven

Raadsinformatiebrieven zijn brieven van het college van B&W aan de raadsleden. Deze bevatten informatie over een bepaald onderwerp.

Bekijk de raadsinformatiebrieven

Samenstelling gemeenteraad

Groepsfoto gemeenteraad Maasgouw (2023)

De raad van de gemeente Maasgouw telt 19 zetels. De raadsleden zijn lid van politieke partijen. De zetelverdeling is als volgt:

  • Lokaal Belang - 9 zetels
  • Lokaal Voor Maasgouw (LVM) - 2 zetels
  • CDA - 3 zetels
  • VVD - 3 zetels
  • Nieuw Links Maasgouw - 1 zetel
  • D66 - 1 zetel

Lees hier meer over de raadsleden